Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Vrobky Braun ady Satin Hair ColourTM
Vrobky Braun ady Satin Hair ColourTM

Satin Hair ColourTM

Braun pichz na trh s novou adou vrobk pro pi o vlasy, vybavenou ionizan technologi, kter chrn vlasy naruen barvenm, zabezbeuje dlouhou ivotnost barevnho odstnu a zajiuje zdrav vzhled a vysok lesk vlas.
Vechny tyto pstroje chrn vlasy tak nzkou pouitou teplotou, kter napesahuje 200C

Vlasy jsou tvoeny pevn z protein a z vody. Voda tvo vodkov mstky mezi molekulami protein. Jejich vazba je dna geneticky a uruje, zda mme vlasy rovn nebo vlnit. Teplem se mn prostorov uspodn tto vazby a utv se vazba nov, m doclme nov tvar esu.
Pokud je pouita vhodn teplota pro pravu vlas, vlasy se nepokod, ale po namoen se vrac nazpt do pvodn vazby, tedy pvodnho tvaru. Nejvy teplota pro formovn esu by mla bt 200C.

Barven vlasy po prav pomoc rznch teplot
Barven vlasy po prav pomoc rznch teplot


Barven vlasy maj naruenou ochrannou vrstvu, a proto jsou nchylnj k mechanickmu pokozen a matnmu vzhledu.
Proto se pro pravu rznch typ barvench vlas pouv speciln vybran ni teplotn stupe v kombinaci s ionizac, kter zaru etrnou pravu a zven lesku barvench vlas.

Formovn esu se Satin IonTM

Bohat proud iont obal kad jednotliv vlas, zkrot zvlnn a statickou elektinu a zpsob,e vlasy jsou hladk se satnovm leskem.

Jak ionty zpsobuj leskl vlasy?
Ionty jsou prodn stice, nachzejc se v prosted. Kladn ionty vznikaj tenm jako je esn vlas. Vznik statick efekt, kter se projevuje vzjemnm odpuzovnm vlas, zvlnnm a matnm vzhledem. Zporn ionty okamit neutralizuj statickou elektinu, vlasy zkrot, vyhlad a zpsob, e vypadaj zdrav a leskl.


Pstroje ady Satin Hair ColourTM s technologiemi pro etrn pravy vlas
Vlasov ehlika ES03Fn Braun SPI-C 2000Kulma Brasun EC2
Vlasov ehlika ES03Fn Braun SPI-C 2000Kulma Brasun EC2Na zklad materil firmy Braun
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Braun


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.