Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


ikulka s irokmi monostmi - Bosch MUM 4406

Dobe vybaven robot Bosch MUM 4406 pat mezi pstroje s hornm pohonem umstnm ve sklopnm ramenu. Pkon motoru 500 W umouje uhnst v zkladn plastov ndob tsto a z jednoho kg mouky se vemi psadami, co celkem dl asi 2,7 kg tsta. Pro toto pouit najdete v psluenstv hntac hk.
Zde si dovolm poznmku. Vtinou se uvd jako technick parametr prv kolik tsta je pstroj schopen uhnst, protoe hust tsta jsou pro chod stroje nron a lze pomoc jeho mnostv porovnat reln vkon robotu, take jde o dleit daj.

Sklopn rameno m nkolik pracovn poloh, pi kterch lze vyut rzn pracovn nad.
Kuchysk robot Bosch MUM 4406 V zkladn vodorovn poloze mohou bt nasazen hntac hky, mchac nebo lehac metala. Ty se nasazuj po vyklopen ramene do spodnho pohonu. Zmny polohy ramene se provdj po pepnut volie rychlost do parkovac polohy a stisku aretanho tlatka na horn hran pstroje.
Polohu s ramenem vzhru asi 80 vyuvme pro vmnu metel ve spodn pohonu, stejn jako polohu ramene kolmo vzhru. Naopak poloha kolmo dol umouje vyuit pohonu v zadn sti ramene, kter je uren pro rychle bc nstavce jako je napklad mixr nebo sekek na zeleninu, kter ale nejsou soust zkladn sady. Ve stejn poloze lze vyut tak horn nhon pro pipojen pomalu bcho psluenstv jako je mlnek na maso, kter obdrte s pstrojem. Posledn poloha s mrn pedklonnm ramenem vyuv horn nhon napklad pro lis na citrusov plody, kdy je vhodn, aby tekutina mohla dobe odtkat jednm smrem.

Kruhov voli rychlost nabz 4 monosti a parkovac polohu, o kter jsem se ji zmnil.
Pro zven bezpenosti provozu i komfortu obsluhy je pstroj vybaven gumovmi noikami a ochranou proti peten.

Psluenstv s perlikou

Nebytnou vbavou jsou lehac a mchac metly s hkem na hnten, kter zajiuj zkladn funkce robotu. K tomu pat plastov msa s do modra zbarvenm prhlednm krytem proti vystikovn.

Pro krjen a strouhni je pipraven prbn krje, kter je vybaven temi kotoui. Prvnm kotouem lze krjet na tenk a silnj pltky podle toho jakm smrem jej otome, obdobn jako druh kotou, kter umouje strouhn hrub nebo jemn.
Tet kotou je uren jen k drcen, co vyuijete napklad pi pprav brambork, nebo strouhanky.

Dalm dodvanm psluenstvm je mlnek na maso, kter je v zkladn vbav robot jen mlokdy.
Roboty Bosch jsou obecn znmy velmi dobrmi monostmi rozen psluenstv a ani tento model nen vjimkou. Pikoupit k nmu lze nerezov mchac msa, mlnek na obil, strojek na zmrzlinu, mlnek na koen, nkolik odlinch kotou do krjee a mlnku na  maso vetn nstavc na lisovn drobnho ovoce nebo stkanho testa, sklenn nebo plastov mixr i lis na odavnn citrusovch plod.

Takto irok psluenstv ji udl z robotu opravdu vestrannho pomocnka.

Technick parametry Bosch MUM 4406:

  • Druh pohonu: horn rameno
  • Rychlost: 4 rychlosti + parkovac poloha
  • Pkon: 500 W
  • Maximln npl pi hnten: 1 kg mouky + psady, 2,7 kg tsta
  • Rozmry (vh): 265 x 265 x 305 mm
  • Hmotnost: 3,72 kg
  • Doporuen maloobchodn cena: 5.990 KMagazn Inspirace Euronics - 1 / 2011
Pro asopis Inspirace EURONICS .1 / 2011
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Boschlnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.