Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


ehlika se dvma komorami

Recenze ehliky Eta Viento 6284

ehlika Eta Viento 6284 Designov poveden ehlika Eta Viento 6284 s vraznm podstavcem mne zaujala na prvn pohled. Kombinace ernho plastu se zelenou polotransparentn ndrkou zaujme jist hospodyky, ale mne budou spe zajmat jej vlastnosti. ehlic plocha s nzvem Eloxium je inzerovna jako plocha s vysokou kluznost a rychlm penosem tepla. Vyzkoum i bezpenostn elektroniku Auto Shut Off.

Prvn pohled

Krom designu je po rozbalen npadn pvodn ra, kter je na prvn pohled hodn. M j bt 3 metry, j namil 306 cm. To urit zpjemn ehlen. Rozmstn ovldacch prvk nepekvap, ve je tam, kde jsme zvykl.
Nastaven mnostv pry mezi tlatky pro parn ok a kropen je pjemn a logick. Tlatko Self Clean vedle otonho volie teploty je snadno dosaiteln palcem.
Pohodln doplovn vody meme provst i rovnou z kohoutku, po odkryt velkho otvoru ve pici ehliky. Krouek kolem hrdla dobe tsn, take voda nevytee ani pi otoen ehliky pikou dol.

Praktick zkuenosti

Nastaven teplot je dleit pro sprvn ehlen ltek, proto jsem zmil prbh teplot v oznaench polohch. Namen hodnoty ukazuj na mal rozmez pracovnch teplot v porovnn s jinmi bimetalovm termostatem zenmi pstroji.

Men teplot

nastavennbhov teplotamin. teplotamax. teplota
min.58C43C62C
192C79C99C
2132C121C138C
3176C166C180C
max.208C197C213C


Bezpenostn funkce Auto Shut Off odpoj ehliku opravdu po 30 s pi jejm poloen v pracovn poloze bez pohybu a pi stn na zkladn za 10 min a 3 s.
Vyehlil jsem hromadu prdla a musm ocenit jak se ehlika dobe dr a ovld.
ehlic deska se dvma komorami
Srovnn nov dvoukomorov ehlic plochy s pvodn


Velk vtrysk pry pi pouit tlatka parnho oku me pekvapit. Umouje ho nov konstrukce se dvma parnmi komorami, pro prbn napaovn a parn ok zvl᚝. Komora pro parn ok je pipojena k tryskm ve pici ehliky. Tm dochz k vyputn pry o velkm objemu (140 g/min) a pod daleko vym tlakem.
Poznte to zejmna pi svislm napaovn, pi kterm je velk objem i tlak pry vhodou.

Protoe mm pi ehlen rd hodn pry, spoteboval jsem za hodinu ehlen asi ti a pl odmrky vody. Plnn irokm otvorem je jednoduch.
Rychl penos tepla ehlic plochy, kter inzeruje vrobce stoj zejm za menm rozmezm pracovnch teplot. Na snen spoteby vak bude mt vliv jen minimln, stejn jako jakkoli jin vylepen. K ohevu ehlic plotny a k vrob pry bude za stejnch podmnek vdy teba piblin stejn mnostv energie a zmnit by to mohl jen jin zpsob ohevu ehlic desky.

Pi svislm napaovn se ehlic plocha nedotk ltky, proto je vhodn vyut stupe teploty 3. Vydatn oblak pry ltku rychle zbav zhyb. Vyehlil jsem tak ltkov fotografick pozad, kter je pro ehlen na prkn pli rozmrn. Hod se ale hlavn k narovnn pomakanch oblek i at, kter nejsou zneitn. Pra me tak odstranit zpach.
nalvac otvor
irok plnc otvor znamen snadn plnn a dobr tsnn ztky zabrn vytkn vody i pi poloze ehliky pikou dol.

Hodnocen

Potilo mne, e Eta na zkazncch neet. Je to zdnliv malikost, ale sov ra je del ne je udvno, co se dnes vymyk zvyklostem. Normln bych do dlky ry musel zapotat i vidlici, abych dostal inzerovan vsledek. Eta ale osvduje dobr vztah k zkaznkm i za cenu toho, e jim d nco navc. Zvl᚝ pokud mte nevhodn umstn zsuvky del sovou ru ocente.

Rozehlen zhyb je snadn i dky silnmu parnmu rzu na pice ehlic plochy a ehl se dobe i okolo knoflk. Kluznost ehlic plochy je dobr a prce se ehlikou pjemn. Protoe se mi nepodailo odhalit jakoukoli patnou vlastnost, mohu ehliku s klidnm svdomm doporuit.

Technick parametry

ehlika Eta Viento 6284
Pkon udvan / men:2200 2400 W / 2205 W
Pra, parn rz:40 g/min, 140 g/min, vertikln napaovn
Zsobnk na vodu:300 ml
Systm proti vodnmu kameni:Anti Calc
Bezpenostn vypnn:Auto Shut Off
Rozmry (vh), hmotnost:125 x 160 x 305 mm, 1,7 kg
Doporuen cena:1 799 K

Plusy

  • pvodn kabel dlouh 3m zajiuje vt volnost pohybu
  • velk a vodotsn nalvac otvor
  • mal rozmez pracovn teploty

Mnusy

  • na nic jsem nepiel

Magazn Inspirace Euronics - 6 / 2013
Pro asopis Inspirace EURONICS .6 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: EtaGraf ceny produktu Eta 6284 Viento poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Eta 6284 Viento poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.