Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Zaveniny jednodue

Recenze zavaovacho hrnce Hyundai PC200SS

zavaovac hrnec Hyundai PC200SS I kdy se to nezd bl se as sklzen prvnho ovoce a to je tak zatek obdob, kdy se sname konzervovat, zmrazovat, suit a zavaovat, abychom mli pichystan vitamny na zimu.
Prv zavaovn m v naich domcnostech dlouholetou tradici. U nae prababiky uchovvaly ovoce a zeleninu ve sklennch ndobch, kter byly vzduchotsn uzaveny. Princip uzvru byl podobn jako dnes, jen kdysi se pouvaly vka z masivnho skla a tsnila se plochou gumou.
Dnen kovov vka maj tsnn ji na sob.

Dleit je pi zavaovn obsah sklenice zaht, m se sterilizuje, pitom tak zvt svj objem a to vetn vzduchu nad ovocem. Tm se z prostoru pod vkem vytla vzduch a po zchladnut sklenice vytvo podtlak, kter dr vko a zabrauje zkaen obsahu. K tomu je teba zavaeniny ponoit na njak as do hork vody nebo nechat v pe. as je ale teba hldat, aby se obsah dn steriloval, ale nerozvail.
Zavaovac hrnec Hyundai PC200SS um udret nastavenou teplotu, vypne se po nastavenm ase a upozorn na dosaen nastaven teploty. Vyzkoume, zda dostoj tomu co slibuje a zkusme se dovdt vc...

Prvn pohled

Objem vody 27 litr znamen pomrn velikou nerezovou ndobu, kter je vybavena vypoutcm ventilem a plastovm vkem. Rot, na kter do hrnce pokldme zavaovac sklenice, tvo zbytek psluenstv spolu se ztkou ventilu. Ta se montuje zevnit hrnce a slou jako ochrana ventilu v ppad, kdy hrnec vyuvme pro vaen polvek, gul nebo podobnch jdel, kter nelze vypoutt ventilem. Hrnec m tedy irok vyuit, i kdy vaen 27 litr gule nebo polvky si dovedu pedstavit jen pi opravdu velik rodinn oslav.

Ovldn

Jednoduch panel s knoflky pro nastaven teplot 50 a 100C vyznaench na stupnici a ryskami min pro dohvn a max, kterou nevyuijeme, protoe pro tvorbu pry sta 100C. asova do 120 min bude dostaten pi zavaovn, ale pro ppravu takovho mnostv gule vyuijeme polohu ON Continue, pi kter je hrnec zapnut trvale.
Uitenou pomcku pedstavuje pepna zvukov signalizace dosaen nastaven teploty, kter upozorn, e je teba nastavit asova pro dobu zavaovn. Ta se pot od dosaen pedepsan teploty podle druhu ovoce.

Zkuenosti

Vzhledem k tomu, e minimln hladina vody je 3,5 litru, nelze oekvat extrmn rychl ohev a to i pesto, e pkon topnho tlesa je 2000 W. Z tohoto pohledu dosahuje nastaven teploty pi minimln hladin pomrn rychle.

Tabulka pro minimln hladinu vody (3,5 l)
teplotaas do vypnutspoteba do vypnut
50C7 min0,176 kWh
80C12 min0,332 kWh

S minimln npln vody tak zavaujeme v pe, co je energeticky vhodnj, ne ohev plnho hrnce vody. Pro dosaen maximln teploty ve varnm prostoru tm 100C, posta 14 minut. Pi vaen v pe je nutn hldat hladinu vody, aby nedolo k jejmu vyvaen.
Zajmavm ukazatelem je tak as dosaen stejn teploty pi rznch hladinch vody.

Tabulka men pro 80 C
mnostv vodyas do 1. vypnut spoteba
3,5 l12 min0,332 kWh
13 l32 min1,021 kWh
27 l 52 min1,649 kW

Ocenil jsem vypna pro funkci upozornn na dosaen teploty, protoe ta vydv opravdu pronikav zvuk, co je ale dobe, protoe hospodyn se me v klidu vnovat i jin innosti ne zavaovn a signlu si jist vimne. Od t doby se toti m as zavaovn a je nutn nastavit asov spna.
zavaovac hrnec Hyundai PC200SS
Dobe proveden je uloen kabelu, kter pi skladovn hrnce nikde nezavaz.

Hodnocen

Zavaovac hrnec, kter usnadn velk zavaovn. Rozhodn se vyplat pokud mte velkou zahradu a hodn zavaujete. Hod se ale i pokud podte velk, opravdu velk, oslavy nebo podte dtsk tbory. V takovm ppad poslou pro ppravu 27 litr aje, kter se me z hrnce nalvat ventilem nebo pro jednoduchou ppravu gule. Tady je nutn vyut ztku.
Pomrn pesn nastaven termostatu vyuijete i pro pomal vaen, nebo udrovn teploty npoj.

Technick parametry

zavaovac hrnec Hyundai PC200SS
objem ndoby / npl sklenic 1 l:27 l / 14 ks
pkon udvan / men:2000 W / 1970 W
Nastaven asu / teplot0- 120 min + trvale / 50 - 100C
vybaven:vypoutc ventil, rot, ztka
Rozmry (vh), hmotnost:410 x 460 x 410 cm; 4,51 kg
Doporuen cena:2 299 K

Plusy

  • velk objem pro a 14 sklenic
  • upozorn na dosaen teploty
  • mechanick asova znamen jednoduch nastaven

Mnusy

  • po vyputn zbv v ndob hodn vody

Magazn Inspirace Euronics - 2 / 2014
Pro asopis Inspirace EURONICS .2 / 2014
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Hyundai, Milo Chadtlnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.