Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Jet vestranj ty

Recenze tyovho mixru Kenwood HB724

tyov mixr Kenwood HB724 Tyov mixry dnes pat k nejoblbenjm domcm pomocnkm a proto jsem rd, e mohu otestovat Kenwood Triblade HB724, kter nabz krom ji bnch doplk tak pasrovac nstavec na bramborovou kai a mixovac nstavec pro prci v pnvch.

Prvn pohled

Na tyov mixr pekvapiv velk krabice je pln psluenstv. Vlastn tlo s kovovou mixovac nohou je vlastn objemov nejmen. K tomu pat ji tradin mixovac ndoba i sekek na zpracovn menho mnostv masa, sra, ok, bylin nebo ehokoliv co potebujeme rychle nasekat. lehac metlika s tenkmi drty a vlastn pevodovkou do pomala je urena pro lehaku, blkovou pnu nebo majonzu. Pasrovac nstavec protlauje lopatkami potravinu nahoru pes drovan kryt.

Zkuenosti

Nejvce zvdav jsem byl na speciln nstavec pracujc v pnvi. Ploch nstavec s velkm prmrem a temi noi s rznm hlem jsem vyuil na rozmchn prv pipraven jky s vvarem na pnvi. Ani jedin kapka se nedostala mimo pnev, ale ani blzko k jejmu okraji. Ti noe pracuj rychle, take po nkolika pilit vvaru jsem ml dohladka rozmixovanou jku.

Prce s tyovm nstavcem je dky stejn stavnm nom podobn rychl. Nezvykl je umlohmotn opltn vnitn sti nstavce, ale hork polvce v pohod odolalo. Zejm zlepuje ven v prostoru no.

Sekac nstavec jsem vyzkouel pro posekn erstvho spaenho pentu nahrubo a pro vrobu jemn pomaznkov pny. Jako kad sekek nasek nahrubo nejlpe pi nkolika krtkch zapnutch. Pi sekn na jemno posta mt pstroj zapnut nkolik vtein.

tyov mixr Kenwood HB724
Jednoduch demont vrtule pasrovacho nstavce pispv k jednoduchmu itn
Doporuuji sestavu no umstit na trn ve dn ndoby ped seknm a nevyjmat ji dokud nen prce hotova. Potraviny se tak zbyten nedostanou mezi trn a drk no.

Pasrovac nstavec se skld z pevodovky, nohy a plastov lopatky, kter ene potraviny nahoru.
Lopatku meme oddlit pootoenm do protismru, jak je na ni naznaeno. Vborn zejmna pro myt.

lehac metla je rovn pipojena pes pevodovku, kterou m vlastn, nezamnitelnou. I zde je nutn pevod do pomala.
lehn blkovho snhu je hrakou, stejn jako vroba majonzy.

Plynul nastaven rychlosti pomoc hornho klobouku na tle pstroje funguje spolehliv, ale jde ponkud ztuha, take je problm jej nastavit za provozu. Vstupek, kter by ml slouit k open prstu je pro moji velkou ruku pomrn mal. Zato tlatko turbo i sputn nastavenou rychlost je jednoduch a jemn. Pod trochu silnjmi pruinami jsou odpojovac tlatka psluenstv, co je v podku, protoe nestojme o to aby se psluenstv odpojilo za provozu.
tyov mixr Kenwood HB724
Pasrovn probh zespoda nahoru, je rychl a jednoduch
Pogumovn vetn zakrytch tlatek znamen, e se ppadn vlhkost z rukou nedostane do pstroje.

Hodnocen

irok a dobe pouiteln psluenstv, kter pokrv adu innost pi vaen je vraznm pnosem Kenwoodu Triblade HB724.
Ti noe na mixovacch nstavcch dlaj velmi dobrou prci a jejich ir zbr je znt.
Tlo mixru se dobe dr, tlatka jdou i pes gumu ovldat lehce. Neikovn je ale ovldn rychlosti, kter jde pomrn ztuha a znesnaduje tak zmnu rychlosti pi prci. Zejm jde o soust zatsnn proti vod a neistotm.

Technick daje:

 Tyov mixr Kenwood Triblade HB724
Psluenstv:nstavce mixovac, mixovac ploch, sekek, lehac metla s pevodovkou, pasrovac nstavec, strka, mixovac ndoba
Pkon max.:700 W
Poet rychlost:plynul nastaven, turbo zapnan tlatkem
Rozmry (vh), hmotnost:S tyovm nstavcem 395 x 69 x 69 mm, 974 g
Doporuen cena:1649,00 K

Plusy

  • irok psluenstv
  • dobe proveden tnoov nstavce

Mnusy

  • ovldn rychlosti jde ztuhaMagazn Inspirace Euronics - 3 / 2013
Pro asopis Inspirace EURONICS .3 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Kenwood, Milo ChadtGraf ceny produktu Kenwood HB 724 poskytuje server Heureka.cz

Graf ceny produktu Kenwood HBM 724 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.