Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Vdy pipraven

Recenze strouhacho strojku Tefal MB756G316

Tefal MB756G316 strouhac strojek se strouhacmi bubnky Struhadlo je jednm z nejastji pouvanch nstroj v domcnosti. Proto je logick, e kad kuchysk robot a ada dalch pstroj je vybavena struhadly. Vtinou ale zabr jejich sestaven a myt tolik asu, e je rychlej nastrouhat suroviny do pokrmu na runm struhadle.
Strouhac strojek by mohl bt sprvnou cestou jak strouhat rychle a nemuset pitom sloit umvat vechny dly robotu.
Strojek Tefal, kterm se budu zabvat dnes, nepotebuje zbyten ndoby a jeho sestaven i rozloen m splovat nroky, kter na rychl strouhn mme.

Prvn pohled

Strouhac strojek Tefal MB756G31 Fresh Express + je zajmav u jen dky barvm. Nevelk pstroj je vybaven prhlednm tlem struhadla, jednm krjecm a tymi rznmi strouhacmi bubnky. Rozlien bubnk barvami nem jen estetick el, ale jde pedevm o jednodu rozlien jednotlivch struhadel.

Ovldac prvek je jedin, tlatko kterm spoutme chod motoru. Pprava k pouit znamen zasadit tlo struhadla do pstroje (co znamen vloit a pootoit) a vloit sprvn strouhac bubnek. Ten se nijak neupevuje, jen jej nasadme na hvzdici pohonnho trnu.
Tefal MB756G316 strouhac strojek
Vsledky prce strouhacho strojku Tefal MB75G31
Rozhodn ale nemuste mt strach, e by pi krjen nebo strouhn vypadl nebo se uvolnil. Trn i protikus na bubncch struhadel maj ikm sklon a tak se pi svm pohybu neustle dotahuj a m vce je zatme, tm vt silou se pitahuj. Jednoduch, ale dokonale funkn.

Zkuenosti

Jako prvn test jsem nastrouhal syrov brambory na brambork. Je teba trochu zatlait, aby lo strouhn svinji, ale nen teba slu nijak pehnt. Vhodnj je plnc achtu nepeplovat, protoe se kusy v n mohou vzpit a pak je teba zatlait silnji.

Pi zkouen vech struhadel jsem vyuil okurku pro naezn na pltky, co se hod pi vrob oblbenho okurkovho saltu. Rychle naezan koleka maj prohnut tvar, co ale rozhodn nevad. Stejn by se daly pipravit i bramborov lupnky z mench brambor.
Na hrub nudliky jsem strouhal mrkev a na jemn edkev, co lo velmi dobe.
Mrkev jsem vyuil i pro vyzkouen nstavce na bramborky, kter jsem pouil ji v pedchozm testu.
Tefal MB756G316 strouhac strojek
Prostor pro navjen ry umon ukryt jej cel dlky
Mrkev s trochou citronu a cukru mm rd nastrouhanou na velmi jemno, co toto struhadlo perfektn spluje.
Speciln struhadlo na tvrd sr, jsem vyzkouel na nejobyejnjm tvrdm sru. Vsledkem byl sr ideln nastrouhan jak pro srovou pomaznku, tak i pro posypn paget i pizzy.

Jedninou nevhodou je nezpracovn posledn sti kadho kusu potraviny, co je ale vhoda teba pi strouhn okurky nahrubo, protoe zstv st slupky, stejn jako pi strouhn edkve. Nevhodou je to pi strouhn sru a dalch potravin, kter chceme zpracovat beze zbytku. Tuto nevhodu m ale kad stroj na strouhn vetn domcch robot.

Hodnocen

Mal, ale vkonn strojek, u kterho povauji za nejvt pednost jeho snadnou ppravu a itn, kter znamen, e se jej vyplat pout i pro men koly, jako je pprava saltu, misky strouhan mrkve nebo sra na posypn paget. Vbava struhadly posta pro vtinu pleitost, doplnit by snad el jen dal bubnek pro silnj pltky.

Technick parametry

Strouhac strojek Tefal MB756G31 Fresh Express +
Pkon:200 W
vybaven:1 krjec a 4 strouhac bubnkov struhadla
rozmry (vh) / + struhadlo:160 x 205 / 280 x 190 / 220 mm
hmotnost + struhadlo1190 g
Doporuen cena:1 699 K

Plusy

  • rychl sloen a rozloen
  • jednoduch itn proudem vody
  • skladnost

Mnusy

  • po strouhn zbv zbytek srovnateln se zbytky pi strouhn nap. robotem
Magazn Inspirace Euronics - 2 / 2014
Pro asopis Inspirace EURONICS .2 / 2014
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Moulinex, Milo Chadtlnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.