Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Specialista na ri

Recenze rovaru Gallet RC701

rovar Gallet RC701 Uvait dobrou ri nen a tak snadn, jak by se mohlo zdt. Re me bt nedovaen nebo pevaen a i to je dvod, pro st kuchaek, pedevm mlad generace, preferuje ri ve varnch scch, pestoe nen nejchutnj a m jen omezen monosti dochucen. eenm je Gallet RC701, kter je speciln uren pro vaen re.

Prvn pohled

Kombinace blho kovovho obalu s ovldacm panelem a doplky z edho plastu psob trochu fdn, take logo a ern nepilnav povrch vyjmateln ndoby jsou oivenm designu.
Ovldac panel s jedinou pkou a dvma kontrolkami zajiuje zapnut pstroje i pehled nad jeho innost. Pvodn kabel je odpojiteln, s koncovkou jak se pouv i pro napjen PC.
Krom kovovho hrnce s nepilnavm povrchem v psluenstv najdeme vnitn plastov ko na zeleninu, sklennou poklici, odmrku a plastovou lci.

Praktick zkuenosti

Ihned po zapojen do st mne pekvapil odbr 54 W, kter ukzal pipojen mc pstroj. To vysvtluje pokyny v nvodu, podle kterch je nutn ped ppravou pstroj zapojit a po n odpojit od st. Asi nebudeme chtt pstroj skladovat na lince, take je jeho odpojen logick. Pokud tedy pstroj mme pipojen do zsuvky, je ve funkci udrovn teploty.

rovar Gallet RC701
Graf zobrazuje ppravu re a as udrovn teploty do odpojen pstroje ze zsuvky.
Zapnut ohevu pipomn zapnut varn konvice, ale funguje trochu jinak. Po dosaen varu trv jet asi 10 minut, ne pepne zpt na udrovn teploty. K tomu dojde, jakmile se do re vsteb vechna voda. Pak nechme ri jet asi 15 minut dojt a po tto dob je opravdu dokonale a chutn uvaen.
Brambory jsem zkusil uvait i se zeleninou umstnou v koi nad nimi. Ty je ale teba ohldat, protoe pi jejich vaen (i zeleniny v pe) musme pstroj vypnout run.
Tabulka as vaen zeleniny je uveden v nvodu a tyto asy nen nutn po vypnut prodluovat.

Hodnocen

Ri va Gallet RC701 pesn tak, jak ji mm rd, pomoc automatickho vypnut. U vech ostatnch potravin je nutn ohldat as vaen. Pi vaen unikala pra drkou v poklice, kter ale pro  dvod pry nedostaovala a dochzelo k vystikovn vody okolo poklice, co je nepjemn.

Protoe je pstroj primrn uren pro vaen re, co dl velmi dobe, mohu jej k tomuto elu doporuit.
rovar Gallet RC701
Rovar Gallet RC701 s psluenstvm.
Navc jej lze koupit za dobrou cenu.

Re jako od babiky

Do hrnce odmme pomoc piloen odmrky ri, kterou proplchneme vtm mnostvm vody.
Do re vlome malou oloupanou cibuli, do kter zapchme nkolik hebk. Tak se jejich chu dostane do re a lehce je i s cibul po uvaen vyjmeme.

Podle toho, kolik jsme nasypali odmrek re, do tolika dlk stupnice na vnitn stran hrnce dolijeme vodu. Pidme sl podle chuti a j tento recept vylepuji jet kurkumou, kter r d hezky lutou barvu. Navc obsahuje kurkumin, kter zlepuje trven a m pzniv vliv na organismus.
Hrnec vlome do rovaru, kter zapojme od zsuvky a zapneme pkou. Po automatickm vypnut nechme jet asi 15 minut v rovaru dojt.
Rovar pak odpojme od st.

Technick parametry

Rovar Gallet RC701
Objem ndoby:1,8 l - 1 kg re (ped uvaenm)
Pkon udvan / men - vaen / dohvn700W / 720 W / 54 W
Psluenstv:sklenn poklice, ko na zeleninu, odmrka plastov lce, pvodn ra
Rozmry (vh), hmotnost:285 x 235 x 285 mm, 0,76 kg
Doporuen cena:699 K

Plusy

  • re je dokonale uvaen
  • automatick vypnut varu pi vaen re
  • dobr cena

Mnusy

  • pi vaen prsk voda pod poklikou
  • nevypn automaticky pi vaen zeleniny
  • po pipojen k sti je trvale v provozu dohvn

Magazn Inspirace Euronics - 1 / 2014
Pro asopis Inspirace EURONICS .1 / 2014
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Galletlnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.