Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Vkon je vhodou

Recenze parnho hrnce Eta Calderon

Pran hrnec Eta Calderon Pokud mte pocit, e jmno Calderon jste u slyeli a nebyl to parn hrnec Eta, kter jsem pro Vs otestoval, pamatujete si zejm ze koly jmno panlskho dramatika a bsnka Pedra Calderona de la Barca.
Pravdpodobn jde ale spe o panlsk slovo caldero, co znamen velk kotel. Tady by mohla bt spojitost, protoe se jedn o jeden z nevkonnjch parnch hrnc na trhu.
Dal zvltnost je jeho konstrukce s oddlitelnou ndobkou na vodu.

Prvn pohled

Parn hrnec Eta Calderon obsahuje adu oddlitelnch dl. Krom tech ndob, vka, misky na ri a odkapvac ndoby, lze oddlit jet ndoba na vodu a jej vko. Vechny dly do sebe lehce zapadaj, jen vko ndoby na vodu je nasazeno tsnji.
Ndoba na vodu s vodoznakem pojme dva litry, co by mlo stait na 60 minut provozu. Jedinm ovldacm prvkem je mechanick asova s maximln dobou vaen 30 minut.
Pohled na vrobn ttek odhal vysok pkon 1500 a 1800 W, co znamen, e pra by mla bt vyvjena rychle a ve velkm mnostv.

Zkuenosti

Naputn dvou litr vody je mon i pes vko ndoby, ve kterm je otvor se zklopkou. Ta se oteve po nalit vody na ni.

Pi vaen vajec mne pekvapilo, e jen horn ndoba m 5 dlk pro umstn vajec, co je mlo. Do ndob nen problm jich naskldat vc, nebudou ale stt a mohou tak mt loutek na stran.
Pran hrnec Eta Calderon
Ppavu celho obda mete zvldnout najednou. Posta vyut vechny ndoby.
Uvaeny na hniliku jsou za 6 minut, co je o tetinu krat doba ne u bnch pstroj.

Pi pprav re jsem podle nvodu vail 35 minut, co znamen nastavit 30 minut a po dobhnut asu jet 5. 30 minut by ale u tohoto pstroje stailo.

Pprava celho obda najednou je lkav a proto jsem vyzkouel uvait obd pro 3 lidi, co hrnec zvldne s rezervou. Volil jsem kombinaci vepovho masa, kvtku a brambor. Dleit je, dt potravinu, kter se pipravuje nejdle dol a nejrychleji pipravenou nahoru. Dole probh pprava rychleji, take se potebn as srovn. Ve jsem pipravoval za 30 minut a vsledek byl velmi dobr. Brambory malinko mk, kvtk a maso perfektn. Jen je teba vce koenit a solit, protoe voda, kter se sr na potravinch st odplav, ppadn po uvaen dosolit.

Technick parametry

potravinymnostvndobaas
min
spoteba
kWh
koment k vsledku
vejce na hniliku2 kshorn70,168o trochu vc ne na hniliku stailo by 6 minut
re
voda
0,2 l
0,3 l
spodn
miska
350,911dobe uvaen trochu mk, 30 minut by stailo
brambory
vepov maso
kvtk
0,5 kg
0,4 kg
0,5 kg
spodn
stedn
horn
300,768ve perfektn uvaen, brambory trochu mk
vejce na hniliku4 kshorn60,132perfektn na hniliku
brambory
ryba
brokolice
0,8 kg
0,4 kg
0,3 kg
spodn
stedn
horn
300,761ve perfektn uvaen, tentokrt trochu vc uvaen kvtk

Pokud budete pepotvat spotebu uvedenou v tabulce podle pkonu a asu, zjistte, e skutenost je ni ne vpoet podle technickch parametr. Je to dno tm, e topn tleso neheje stle, ale je zeno tak, aby vyvjelo pru, ale neohvalo zbyten.
Pran hrnec Eta Calderon
Prbh pkonu (prmrovno za minutu) ukazuje, e pstroj neohv po celou dobu na pln vkon.
Elektronika hld teplotu v prostoru vrobnku pry a zapn ohev jen kdy je teba. Vce ekne graf, kter zobrazuje kivku spoteby za minutu v prbhu vaen.

itn

Umyt misek a odnmatelnch dl je nejrozumnj provst ihned po jejich vychladnut. Zbytky potravin jinak mohou zaschnout a myj se h. Krom zkladny s elektrickm kabelem a zsobnku vody lze vechny dly mt tak v myce.
Velmi mne potilo, e Eta nenut svoje zkaznky pouvat pedraen speciln prostedky pro odvpovn, naopak toto zakazuje a doporuuje kyselinu citronovou nebo octovou. Osobn preferuji kyselinu citronovou, protoe je mn agresivn a je bnou soust potravy, take nevznik problm, pokud se nepoda pstroj po odvpnn dokonale proplchnout.

Hodnocen

Dky vysokmu pkonu pstroj vyvj velk mnostv pry a proto funguje rychleji oproti vtin dalch pstroj. Velk ndoba na vodu umouje provoz bez dolvn i pi dlouhch asech vaen. Jako zbyten nedotaen detail vidm jen pt mst pro vaen vajec. Vyuit mechanickho asovae znamen jednoduch, ale ne zcela pesn nastaven asu.

Technick parametry

parn hrnec Eta Calderon 1134 90000
npl vody:2 l
pkon udvan / men 1500 1800 W / 1660 W
celkov objem ndob:9 l
Rozmry (vh), hmotnost:310 x 360 x 260 mm, 2,85 kg
Doporuen cena:2 499 K

Plusy

  • vysok vyrbn mnostv pry znamen rychlej vaen
  • velk ndrka na vodu
  • mechanick asova znamen jednoduch nastaven

Mnusy

  • jen 5 drk na vejce
  • mechanick asova jen do 30 minut, nepraktick pro krtk asy

Re v pe

Ri pipravujeme ve specilnm psluenstv nebo obyejnch miskch vloench do parnho hrnce. Pouijeme 1 hrnek proplchnut re a 1,5 hrnku vody. Do vody vlome malou oloupanou cibuli, do kter jsme zapchali asi 10 hebk. Pidat meme i kurkumu, kter ri obarv na luto a je velmi zdrav. Nechme vait asi 30 minut (as vaen zvis na vkonu pstroje, proto jej ovte v nvodu).Magazn Inspirace Euronics - 2 / 2014
Pro asopis Inspirace EURONICS .2 / 2014
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Eta, Milo ChadtGraf ceny produktu ETA 1134 poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Eta 1134 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.