Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Netypick odavova

Recenze odavovae Philips HR 1864

odavova Philips HR 1864 Pro netypick? Nen to sice na prvn pohled vidt, ale rotan stko odavovae Philips HR 1864 m opan tvar a navc je v psluenstv opaten rozenm hrdlem trychtem pro vkldn ovoce. Protoe je prv as sklizn ovoce i zeleniny, bude uiten, kdy se pokusm zjistit jak tyto novinky pomhaj funkci odavovae a co on sm um.

Prvn pohled

Pomrn velk pstroj v kombinaci ern a hlinku s prhlednmi kryty. Dlouh achta pro vkldn ovoce bude znamenat pohodlnj plnn. Jako psluenstv je piloena ndobka na vu s oddlovaem pny ve vku a irok nstavec na vkldac achtu, kter umouje nasypat hromadu ovoce na nstavec a postupn je vkldat do achty. Vrobce jej popisuje jako trycht na bobule.

Pstroj dr pohromad bon zklopky, kter souasn odblokovvaj na obou stranch pojistky zabraujc funkci pstroje pi chybnm sloen. Rozebrn pstroje i jeho sloen nein problmy, jen pi nasazen rotanho stka je teba trochu pozornosti.

Ovldn pkou vypnae zapn jedinou rychlost odavnn.
Jako dobr npad hodnotm prostor pro navinut kabelu na spodn hran pstroje.

Praktick zkuenosti

Pstroj schrauje zbytky po odstedn ve spodn ndob, co je dsledek novho tvaru stka, po kterm putuje rozmlnn ovoce smrem dol, tady naopak ne u vtiny jinch proveden odstedivho odavovae. va odstedn stkem stk na prhledn kryt, take dobe vidme kolik vy se prv odsteuje. Z odtokov hubice je vypoutn krom vy tak proud vzduchu, kter vznik rychlou rotac stka. Abyste se vyhnuli potsnn kapkami strenmi proudem vzduchu, je ideln pout piloenou ndobu s oddlovaem pny.

stko odavovae Philips HR 1864
Stko odavovae Philips HR 1864 posunuje nakrbanou hmotu smrem dol
Pro testovn vtnosti jsem zvil nkter potraviny a vu. Pi pouit 1167 g mrkve jsem zskal 672 g vy, co je vtnost 57,6% a u 975 g jablek bez jadinc vyteklo 687 g vy, tedy vtnost 70,5%. Vtnost lze proto hodnotit jako dobrou. V obou ppadech jsem se pokusil ochutnat zbylou dr a musm potvrdit, e ji lze jist pout jako vlkninu, ale k pm konzumaci je pli such a tedy i bez chuti. vy obsahuj i podl vlkniny, vzhledem k velmi jemnmu stku je ale jej obsah o trochu ni ne je obvykl. Oceuji i ostr stko, umoujc netlait na ovoce a zeleninu, kter se rozmln vlastn vahou. Mrn zatlait je nutn jen v ppad, e se ovoce ve vkldac acht vzp. Tak nerozmlnn zbytky vznikajc z koneku kusu tvrdho ovoce jsou velmi mal, ovoce je tedy dobe vyuito.

Odavova Philips HR 1864
Ve spodn sti je vidt odavnn hmota, nahoe prbh odavovn.
Mil i spotebu energie, kter pi odavnn asi kila mrkve dl 0,021 kWh (za 6 min) a u kila jablek 0,012 kWh (za necel 4 min). Za tm dvojnsobnou spotebou a delm asem pi odavnn mrkve je tuhost zeleniny. Jist by se dalo ovoce prohnat pstrojem podstatn rychleji tlakem na plody ve vkldac acht, ale jsem pesvden o tom, e by se tm mrn snila vtnost.

Oista

itn po kadm odavovn je dleit, proto pot, e meme vechny oddliteln dly mt v myce ndob. Run myt tak nen problm, zejmna kdy myjeme ihned po odavnn. Dly jsou hladk, bez mst odkud by se zbytky mohly patn odstraovat. Tak stko se ist jednodue pomoc kartku pod proudem vody.

Hodnocen

Odavova Philips HR 1864 poskytuje dobrou vtnost, jednoduch provoz i itn. Jako praktick prvek jsem ocenil msto pro navjen pvodn ry a speciln ndobku s oddlovaem pny. Jedin malikost, kter mi zde chyb je speciln kartek na itn stka, kter vrobci asto dodvaj.

Technick parametry

OdavovaPhilips HR 1864 
Pkon max.:700 W
Rychlosti:1
Prmr vkldacho otvoru:75 mm
Rozmry (vh), hmotnost:215 x 445 x 215 mm, 4,26 kg
Doporuen cena:3229 K

Plusy

  • jednoduch provoz i myt
  • trycht pro bobule vyuiteln i pro dal plody
  • msto pro navinut pvodnho kabelu

Mnusy

  • chyb kartek na istn stkaMagazn Inspirace Euronics - 4 / 2013
Pro asopis Inspirace EURONICS .4 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Philips, Milo ChadtGraf ceny produktu Philips HR1864/00 poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Philips HR 186400 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.