Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Mixr Philips HR 2870

Pohotov pomocnk

Recenze mixru Philips HR 2870

Tentokrt jsem pro recenzi vybral mal mixr HR 2870 firmy Philips, kter je doplnn sekkem na maso, zeleninu, bylinky, oky a podobn pochutiny. Zajmalo mne pedevm jak univerzlnm a pohotovm pomocnkem doke bt.

Na prvn pohled

Soust balen jsou krom pohonn jednotky a mixovac ndoby se specilnm vkem i dv ndoby, z nich je jedna urena pro sekn ok, zeleniny, sr nebo masa a druh pro vrobu koktejl. Ob ndoby se vak li jen ryskou pro mnostv potravin, kter je nutn dodret a symboly pro typ potravin. Stejn tak se pro ob ndoby vyuv jedna noov jednotka sekku. Ke kad z nich je pibaleno i vko, kter ndoby tsn uzavr, take je mete vyut pro uskladnn zpracovanch potravin v chladnice. Obdrte samozejm i broury s nvodem a zrun list.
Nvod na jedencti eskch stranch srozumiteln popisuje prci s pstrojem a krom bezpenostnch upozornn nabz i nvody na odstraovn nkterch problm pi jeho provozu.
Zrun list obsahuje bn podmnky provozu, vetn vylouen pouit za elem podnikn a pochopiteln zruku 2 roky. Bohuel zde nejsou zveejnny adresy servisnch organizac, ale jen telefon na centrlu v Praze a e-mailov adresa mezinrodn servisn podpory http://www.support.philips.com/support. Zde je teba nejprve zadat stt, pot najt vrobek a odtud se dostanete na strnku kde lze zadat msto ve kterm se nalz servis. Bohuel algoritmus vyhledvn je natolik neastn, e je nutn zadat pmo msto, ve kterm je servisn organizace. Cel servisn s nejednou, tak aby si zkaznk mohl jednodue najt nejbli servis, zveejnna nen.

Praktick zkuenosti

Pstroj se spout jednm ze dvou tlatek pro vy nebo ni rychlost, kter je teba za chodu dret. Podmnkou sputn je tak sprvn nasazen ndoba, co zabrauje monosti razu a sputn naprzdno.
Mixr Philips HR 2870
Mixr Philips HR 2870 - vroba koktejlu
Jako prvn jsem vyzkouel mixr, ve kterm jsem vyrobil klasick jahodov koktejl. Hned vs musm upozornit, e mlko hodn napn, take je dobr pout jen asi polovinu objemu (300 ml) mlka, aby pi pprav nepeteklo. Dal vychytvkou mixovac ndoby, respektive jejho vka je stko pro zcezen vtch st. Velmi dobr npad, ale pi mixovn vtho mnostv tekutin je dobr ohldat si nasazen vka ndoby tak, aby stko bylo na opan stran ne vylvac otvor, jinak me tekutina tmto otvorem vystikovat. Vko mixovac ndoby je opateno stedovou ztkou, kter umouje pidvat ingredience i za chodu. To ale vyaduje si ve pedem pipravit, protoe pro pidvn za chodu budete mt volnou jen jednu ruku. Pro stl chod pstroje toti muste dret jedno z ovldacch tlatek.

Sekn cibule nahrubo pomoc ndoby a no pro sekn se pochopiteln pli nepovedlo, protoe i na ni rychlost dojde k okamitmu posekn veho v okol no na jemno. st, kter se k nom dostane okamit je tedy na jemno a zbytek na velk kusy. Pokud ale chcete pipravit napklad marindu na grilovn, mte v ruce ideln nstroj. Do sekku jsem dal cibuli, nasekal a pidal esnek, ocet, koen a marinda byla za pr sekund hotov. S podobnmi vsledky jsem vyzkouel i sekn lskovch ok. Pokud je chcete nasekat na jemno, bude hotovo v opravdu rekordnm ase.

Stejn noe s druhou ndobou vyuijete i pro mixovn koktejl (jako druhou monost), vrobu hustch ovocnch v a podobn pravy pokrm. Zkusil jsem i zde vyrobit koktejl, vsledek byl opt perfektn nalehan mln npoj. Je nutn dodret maximln objem podle rysky na ndob.

Mixr Philips HR 2870
Mixr Philips HR 2870 - drcen ok
Podle nvodu byste mli pi itn dvat pozor na noe, protoe jsou velmi ostr. Nejsou. Ost je sice brouen, ale rozhodn se o nj nepoeete. K sekn, drcen i mixovn dochz dky vysok energii rotujcch no, take ostr bt nemus.
Myt je jednoduch, posta do kterkoli ndoby napustit trochu tepl vody (ppadn s trochou sapontu) a na pr okamik pstroj spustit. Tak budou naprosto ist noe. Ndoba se tmto zpsobem vyistila tak, ale jen pi mixovn hodn mastnch pokrm jsem pedevm jej horn st musel jet domt.

Hodnocen

Vzhledem k menmu objemu je mixr HR 2870 peduren pro men domcnosti, kde vak me bt trvale poloen na kuchysk lince, nebo jinde po ruce a vyuvn jak pi vaen na mixovn polvek, dkch tst nebo koktejl, ale i na rychl sekn potravin na jemno.

Technick parametry

Pkon:250W 2 rychlosti
Objem ndoby pro mixovn:600 ml
Objem ndoby pro sekn:400 ml (po rysku)
Objem mal ndoby pro mixovn:180 ml (po rysku)
Rozmry (vh):130 x 305 x 130 mm
Hmotnost s velkou ndobou pro mixovn:1,08 kg
Doporuen maloobchodn cena:1.299 KMagazn Inspirace Euronics - 3 / 2010
Ve zkrcen verzi vylo v magaznu Inspirace EURONICS .3 / 2010
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Philips, Milo ChadtGraf ceny produktu Philips HR 2870 poskytuje server Heureka.cz

Graf ceny produktu Philips HR 2870 poskytuje server Heureka.sk

lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.