Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Recenze mixru ETA Cabero 6016

Vyuv slu

Tyov mixr se irokm vybavenm a silnm motorem, tak by se dal charakterizovat mixr ETA Cabero 6016. Ml by bt dobrm domcm pomocnkem, kter bude rychle po ruce. Proto vyzkoum co um a pokusm se najt jeho slabiny.
mixr ETA Cabero 6016
Tyov mixr ETA Cabero 6016 s psluenstvm

Prvn pohled

V pomrn mal krabici se skrv 13 umn naskldanch st mixru Cabero. Krom motorov jednotky a kovovho mixovacho nstavce tak lehac metly a k nim odmrn ndoba s objemem 0,8 litr uren pro lehn a mixovn kovovm nstavcem.
Dalm psluenstvm je strouhac nstavec se temi vmnnmi struhadly a srpovm noem, kter pracuje ve stejn, nzk multifunkn ndob o objemu 1,25 l. Vysok ndoba, tak o objemu 1,25 l, je vybavena dalm srpovm noem.

Ovldn

Pipojen psluenstv provedeme jen zaklapnutm motorov jednotky a jeho odpojen je mon po odblokovn tlatky v jej spodn sti.
Srpov noe nejprve nasadme na vodc trn ve dn pslun ndoby. Struhadla je nutn do unaee zatlait trochu vt silou, co je nutn, aby dobe drela.
Po zapojen do st svt mode zapnac tlatko a modr LED displej indikujc nastaven rychlosti, kter pohodln provedeme i za bhu pstroje prstencem na hornm okraji pstroje.

Zkuenosti

Strouhac nstavec jsem vyzkouel na pltkovn okurky, strouhn mrkve a brambory na brambork.
Struhadla jsou ostr, proto strouhn nedl problm a nen nutn potravinu do struhadel pli tlait.
mixr ETA Cabero 6016
Zbytky po strouhn jsou pomrn velk
Problm zde ale vidm v pli velk mezee mezi struhadlem a vedenm potraviny ve vku, dky kter jsou nenastrouhan konce potravin tlust a 3 mm, co je pomrn dost. Tyto zbytky zstvaj v prostoru nad struhadlem.

N v nzk ndob jsem vyuil k sekn cibule. To probhlo rychle a podle oekvn. Pokud nesekme na jemno, je vhodn spustit mixr vdy jen na sekundu nkolikrt po sob. Nasekn na vt kusy zpravidla nedv stejnomrn kosteky, ale pokud cibuli (papriku, raje) dvme do zkladu pokrmu, nejsou stejn velk kusy podmnkou.

lehac nstavec jsem zkouel na lehace, funguje bezvadn i dky tvaru odmrn ndoby. Prmr jejho dna pojme s malou rezervou metly, take lehn a mchn je velmi inn. Tato sestava je doporuena i pro lehn majonz.
Ve stejn ndob lze pracovat i s mixovacm nstavcem a tak potraviny uchovvat. Na spodn sti m navleenou plochou gumu, kter slou jako ochrana proti podkluzovn, ale lze ji vyut i jako vzduchotsn vko ndoby.

mixr ETA Cabero 6016
Strouhac nstavec um krjet, strouhat i rozmlnit brambory pro tsto na bramborky
Mixovac nstavec je ideln pro mixovn horkch potravin mimo pracovn ndoby, pro vrobu pyr, majonz, dkch tst, omek a podobnch pokrm.
Vysok nstavec se srpovm noem doke stejn jako nzk posekat tu potraviny. Jeho ndoba je vybavena ebry, kter zabrauj klouzn potravin po stnch, proto bych jej vyuval i pro vrobu koktejl.
Z ne pli jasnch dvod vrobce zakazuje pouvat nstavce se srpovmi noi pro vrobu jakchkoli tst, tedy vetn dkch.

Hodnocen

Tyov mixr s hromadou psluenstv, kter i dky silnmu 800 W motoru zastane mnoho prce. I pes drobn nedokonalosti me pstroj bt uitenm kuchyskm pomocnkem.
Vrobci bych doporuil vybavit sadu jet drkem pro sestavu s tyovm nstavcem, protoe bude nejastji vyuvna a mla by tedy bt vdy po ruce.

Technick daje

Tyov mixr ETA Cabero 6016 
Psluenstv (nstavce):Strouhac, sekc vysok, sekac nzk, lehac, mixovac kovov
Rychlosti:8 stup s LED indikac
Max. pkon:800 W
Rozmry (vh), hmotnost:400 x 67 x 67 mm, 895 g - s tyovm nstavcem
Doporuen cena:2.496 K

Plusy

  • irok psluenstv
  • vysok vkon

Mnusy

  • proveden strouhacho nstavce
  • absence drku pro zaven

Magazn Inspirace Euronics - 6 / 2012
Pro asopis Inspirace EURONICS .6 / 2012
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Eta, Milo ChadtGraf ceny produktu Eta 6016 Cabero 4v1 poskytuje server Heureka.cz

Graf ceny produktu ETA 6016 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.