Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Ohvejte pesn

Recenze konvice Hyundai VK 740

Varn konvice Hyundai VK 740

Ohvejte pesn

Varn konvice s nastavenm teploty jsme ji testovali, pesto jsem rd, e otestuji dal vrobek, kter by ml uspoit as, energii a tm i nae ivotn prosted. Konvice Hyundai VK 740 navc zobrazuje nastavenou teplotu barvou prosvcen vodoznaku.

Prvn pohled

Nenpadn nerezov konvice obvyklho tvaru prozrad jen dvma tlatky a tymi kontrolkami malho ovldacho panelu na vrcholu dradla, e se sjedn o ne zcela obyejn pstroj. Prvn pekvapen zpsob tn, kter vyd po nasazen na napjec zkladnu.
Tlatko pro oteven vka na vrcholu madla oteve vko do prvn polohy, kter je vhodn pro nalvn vody z kohoutku. Vko lze lehce otevt vc napklad pro itn. V zaven poloze dr naprosto bezpen a dobe tm chrn proti opaen pi pevrhnut konvice.
Stko v hrdle konvice lze vyjmout o trochu komplikovanji ne jsem oekval, take lehce nevypade. Je teba mrn zatlait na jeho okraj a pootoit do smru odchlenho okraje.
Podstavec s prostorem pro navinut pebytku pvodn ry a stedovm konektorem je stejn jako u vtiny dalch pstroj.

Zkuenosti

Zajmalo mne jak pesn je vsledn teplota vody a kolik asu a energie konvice spotebuje. Vsledky srie test nejlpe znzorn tabulky.
Vechny testy pracuji s vodou o teplot 16C (meno v konvici ped testem), zchladlou konvic - tedy po pauze asi 30 min a pesn odmenm mnostvm vody.

ohev 1 l vody

teplota nastavenbarvateplota vodyasenergie
60Czelen60C1 min 52 s0,042 kWh
70Cmodr69C2 min 10 s0,054 kWh
80Clutozelen80C2 min 41 s0,068 kWh
90Cfialov90C3 min 6 s0,083 kWh
100Cervenvar - 100 C3 min 36 s0,098 kWh

ohev zkladnch hladin vody na 60C

hladinateplota vodyasenergie
0,5 l65C1 min 7 s0,022 kWh
1 l60C1 min 52 s0,042 kWh
1,7 l58C2 min 53 s0,073 kWh

ohev zkladnch hladin vody na 80C

hladinateplota vodyasenergie
0,5 l82C1 min 35 s0,035 kWh
1 l80C2 min 41 s0,068 kWh
1,7 l77C4 min 6 s0,114 kWh

ohev zkladnch hladin vody na 100C

hladinateplota vodyasenergie
0,5 lvar - 100C2 min 17 s0,060 kWh
1 lvar - 100C3 min 36 s0,098 kWh
1,7 lvar - 100C5 min 39 s0,162 kWh

Jak vyplv z tabulek, je zejm, e ohvnm jen potebnho mnostv na potebnou teplotu meme nejen sprvn pipravit rzn druhy aj a dalch npoj, ale i uetit a 57% energie.
Elektronick regulace teploty vypn ohev velmi pesn zejmna pi stednm naplnn. Pi minimlnm a maximlnm naplnn se ji projevuje teplotn rozvrstven vody, kter psob drobn nepesnosti. Ty jsou vak u tohoto vrobku minimln.

Funkce udrovn teploty funguje jen pro 100C, tedy velou vodu.
Varn konvice Hyundai VK 740 - graf
Varn konvice Hyundai VK 740 - graf prbehu spoteby energie a teploty pi nastaven na ohev 100C a dohev 2 hodiny. Pot je dohev automaticky ukonen.
K jeho zapnut je teba pidret zapnac tlatko, dokud se erven podsvcen nerozblik. Dohev se zapojuje podle nvodu pi poklesu teploty pod 85C (zmeno sepnut pi 84C) po dv hodiny.
Prbh teplot i spoteby energie vidte v grafu. Celkov spoteba ohevu k bodu varu a dvou hodin udrovn teploty je 0,24 kWh.

Hodnocen

Kad spora energie je dobr nejen proto, e uet nae penze, ale tak planetu na kter chceme t.
Konvice Hyundai VK 740 generuje sporu pokad, kdy ohv vodu na mn ne 100C. Navc dv uivateli rychl pehled o svm nastaven barevnou signalizac. Elektronick regulace teploty vypn ohev s vysokou pesnost a uitenou funkc me bt i udrovn teploty.
Drobnou vhradu mm k proveden madla pstroje, kter je zejm kvli designu kulat. Ergonomick tvarovn madla by jinak vbornmu vrobku prosplo.

Technick parametry

Varn konvice Hyundai VK 740
Pkon udvan / men:2000 W / 1970 W
Min. a max. objem:0,5 l a 1,7 l
Nastaviteln teploty:60C, 70C, 80C, 90C, 100C, 100C s dohevem
Rozmry (vh), hmotnost:230 x 255 x 150 mm; 0,90 kg
Doporuen cena:999 K

Plusy

  • 5 nastavitelnch teplot pro vechny druhy npoj
  • spora energie i asu pi ohevu vody na ni teploty

Mnusy

  • madlo by mohlo bt ergonomitji tvarovan


Magazn Inspirace Euronics - 6 / 2013
Ve zkrcen verzi vylo v asopise Inspirace EURONICS .6 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Hyundai, Milo ChadtGraf ceny produktu Hyundai VK 740 poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Hyundai VK 740 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.