Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Vechno uvidte

Recenze konvice Gallet BOU742

Varn konvice Gallet BOU742 Varn konvice se sklennm tlem poskytuj podvanou na vac vodu, co je v kombinaci s podsvtlenm velmi efektn, ale maj i dal pednosti.
Dobe vidte, pokud jsou zneitny a tak ns nut k odvpnn, kter je dleit jak pro hygienu a istotu vody, ale i pro bezproblmov provoz konvice.
I kdy vrobci psahaj na nezvadnost a chemickou stlost plastovch konvic, peci jen mm lep pocit ze skla nebo nerezu. Tyto materily maj navc ekologickou vhodu ve snadn recyklovatelnosti.

Prvn pohled

Varn konvice Gallet BOU742 se sklennm tlem a modrm podsvcenm m nosn sti z ernho plastu doplnn nerezovmi prouky.
Vodu ve sklenn ndob ohv topn tleso skryt pod nerezovou plotnkou ve dn ndoby. Pode dnem ndoby svt v tenk ad modr LED diody, kter tm signalizuj ohev.
Plastov vko ndoby je otvrno mechanizmem v rukojeti, kter souasn zabrauje samovolnmu oteven vka pi pevrhnut konvice. Stejn mechanismus piklp ke stn konvice filtran stko, kter je pomoc kloubu spojen s vkem konvice a nejde oddlit i pesto, e je jeho vysunut popsno v nvodu. Nvod se tak bohuel stal nejvt chybou vrobku, kterou vak vrobce slbil okamit opravit.
Zapnn tlatkem a automatick vypnn nen nim neobvykl, stejn jako napjec podstavec se stedovm konektorem a vnitnm prostorem pro navinut pebytku sov ry.

Zkuenosti

Pro srovnn bude nutn zmit spotebu a as konvice s minimln, litrovou a maximln npln. Vchoz teplota je 16C a ohev vypn pi varu automaticky.

objemasspoteba
0,5 l (min.)2 min 5 s0,050 kWh
1 l3 min 45 s0,100 kWh
1,7 l (max.)5 min 53 s0,164 kWh


Varn konvice Gallet BOU742
Varn konvice Gallet BOU742 - stko na neistoty je soust hornho vka
Jak je vidt energetick nronost zhruba kopruje ohvan objem s tm, e vt objem m trochu ni energetickou i asovou nronost. Vypnn probh vdy po nkolika vteinovm varu, kdy se pra dostane do vypnacho mechanismu. Prosvtlovn vody je spnno souasn s topenm a funguje souasn jako indikace jeho innosti.
Madlo se dobe dr v ruce a oba ovldac knoflky jsou lehce ovladateln palcem. Na testovanm kuse byly znaky objemu asi o 3 mm v ne odpovdalo naplnn pomoc odmrnho vlce. Znaky jsou na tchto vrobcch ale konstruovny pro pohled shora (umstn na desce kuchysk linky) a jsou jen orientan, take to nelze povaovat za chybu.

Hodnocen

Designov velmi poveden pstroj, kter pi ohevu prosvcuje vodu modrm svtlem, co je nadmru efektn.
Sklenn ndoba pispv k viditelnosti neistot, co nut nezanedbvat drbu, ale me to bt vnmno i negativn, protoe je teba astj itn skla i odvpovn.
Velmi dobe je vyeeno vko ndoby, co pispv k vysok bezpenosti pi nhodnm pevrhnut, ale filtr, kter na bocch nedolh dobr dojem kaz. Za zbyten povauji chyby v nvodu, kter svd jen o chyb lidskho faktoru.

Technick parametry

Varn konvice Gallet BOU742
Pkon udvan / men:2000 W / 2000 W
Min. a max. objem:0,5 l a 1,7 l
Rozmry (vh), hmotnost:225 x 255 x 165 mm; 1,11 kg
Doporuen cena:699 K

Plusy

  • bezpen vko konvice
  • optick signalizace innosti vypad skvle
  • sklo zviditeluje neistoty a tedy nut uivatele ke sprvn drb a hygien

Mnusy

  • chyby v nvodu na pouit
  • filtran stko na okrajch nedolh na stnu konvice
  • sklo zviditeluje neistoty a je nutn jeho itnMagazn Inspirace Euronics - 6 / 2013
Ve zkrcen verzi vylo v asopise Inspirace EURONICS .6 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Gallet, Milo ChadtGraf ceny produktu Gallet BOU 742 poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Gallet BOU742 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.