Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Recenze konvice ETA Elle 1597

Chytr konvice

konvice ETA Elle 1597 Nastaven teplot u varn konvice nen nov npad, ale bohuel zatm se jej vrobci pli neujali a to i pesto, e urychluje ppravu a et energii. Zvlt dnes je kad ueten energie dobr a proto jsem rd, e mohu otestovat dal konvici s volitelnou teplotou vody ETA Elle 1597.

Prvn pohled

Modern design kartovanho nerezu je osvden a lbiv. Podstatn rozdl od bnch konvic je v ovldacm panelu se tymi tlatky, na kterch jsou teploty 70, 80, 90C a tlatko Boil, tedy esky var.
Pi pohledu dovnit odhalme nerezov dno pod kterm se skrv topn tleso, idlo elektronickho termostatu, prtok do vodoznaku a v sti vlevky stko z odolnho plastu. To lze snadno vyjmout za ohnut okraj a vyistit tak ppadn neistoty.
Vko konvice je opateno pojistkou proti samovolnmu oteven a tlatkem open pro jeho oteven a plokou close pro bezpen zaven i pi vysok teplot vka.

Ovldn

Volbu teploty provedete jednodue stiskem tlatka s pslunou teplotou. Pokud si volbu rozmyslte a chcete nastavit jinou jet ped jejm dosaenm sta stisknout pslun tlatko.
konvice ETA Elle 1597
Elegantn ovldac panel funguje i jako teplomr
Tlatko zvolen teploty blik.

Tlatka pln i funkci teplomru, protoe se pi nrstu teploty postupn rozsvc ta tlatka jejich teploty ji bylo dosaeno. Tak mte pehled a mete konvici sejmout i dve ne jste pvodn chtli s vdomm jakou teplotu m voda v konvici.
Pokud konvici nesejmete po zvukovm znamen, bude teploty vody stle mena a s chladnutm bude svtit to tlatko jeho teploty voda doshla a to a do doby dosaen rovn teploty na dalm tlatku.

Zkuenosti

Pro men jsem napustil vdy 1,7 l vody o teplot 16C, kterou jsem ohl na pslun stupe. Pot jsem konvici vyplchl chladnou vodou a nechal minimln 15 minut otevenou, aby dosaen teploty neovlivovaly dal men. Vsledky najdete v tabulce:

Nastaven teplotaas ohevuDosaen teplotaspoteba
70C35470C0,11 kWh
80C42179C0,125 kWh
90C50689C0,147 kWh
Boil606100C0,174 kWh


Jak je vidt, spora pi vaen jen na 70C je oproti klasick konvici, kter vypn pi 100C, tm 40%. Vm, e pi vyjden v K na jedno vaen je spora asi 30-40 hal (podle tarifu), ale zkuste si spotat kolik konvic uvate za rok. Pi pouhch dvou vaench denn je to asi 250 K za rok. Protoe cena energi stle stoup, bude rst i tato spora. K tomu je nutn pipost sporu asu a ivotnho prosted.
Vzhledem k tomu, e je konvice zena elektronikou, m pi odloen v podstavci odbr 0,8 W, co nen mnoho, ale pesto doporuuji nechvat konvici mimo zkladnu nebo ji odpojovat od st.
konvice ETA Elle 1597
Na dn konvice najdeme teplotn idlo a prtok do vodoznaku.

itn

Jako u vech podobnch spotebi plat i zde zsada neponoovat do vody ani neomvat jinak ne vlhkm hadkem a podle nrstu vodnho kamene pstroj pravideln odvpovat bu specilnmi ppravky nebo podstatn levnj kyselinou citronovou.

Hodnocen

Nastaven teploty odpovdaj s vysokou pesnost.
Jako vborn npad hodnotm vyuit ovldacch tlatek jako ukazatele nastaven i dosaen teploty v jednom. Jednoduch pehledn a eln, pitom vdy vidte jakou teplotu v konvici mte.
Jako dal vhodu vidm monost dohvn vody. Uvam vodu na zelen aj, zaleju a zbytek nechm pihrt pro aj ern.

Technick daje:

Konvice ETA Elle 1597 
Pkon udvan ; men:1850 2200 W; 1870 1895 W
Pkon bez ohevu - v zkladn:0,8 W (sandby)
Nastaviteln teploty:70, 80, 90, 100C
Min.; max. objem vody:0,5 l; 1,7 l
Spoteba energie men (16+10C/24C):0,795 kWh
Rozmry (vh); hmotnost:15,8 x 22,5 x 18,5 cm; 1,1 kg
Doporuen cena:1796 K

Plusy

  • Nastaven 4 teplot
  • Indikace dosaench teplot
  • Monost volby teploty i pi ohevu

Mnusy

  • odbr energie (standBy) pi poloen v zkladnMagazn Inspirace Euronics - 1 / 2013
Pro asopis Inspirace EURONICS .1 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Eta, Milo ChadtGraf ceny produktu Eta 1597 poskytuje server Heureka.cz

Graf ceny produktu Eta 1597 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.