Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Automat za rozumnou cenu

Recenze kvovaru Philips Saeco HD 8763

Kvovar Philips Saeco HD 8763 Pokud si prv ukte na elo a kte, e se automatick kvovar d sehnat za cenu u kolem sedmi tisc a tento stoj dvakrt tolik, pak srovnvte nesrovnateln.
Kvovar Philips Saeco HD 8763 je toti o tdu v. Oproti levnjm modelm m zsobnk na mlko s vrobnkem pny, kter umouje opravdu bez prce a rychle vytvoit adu cappuccin okamit po sob, mete pout jak zrnkovou tak mletou kvu a dky ovldn s displejem umouje pesn nastavit mnostv kvy i mlka a navc to cel uloit do pamti.
Tak se na nj podvme ble.

Prvn pohled

Kompaktn jen 22 cm irok kvovar nebude zabrat pli msta, je ale nutn potat s doplovnm kvy a vody jejich zsobnky jsou pstupn shora pod nenpadnmi kryty. Jen v krytu kvy je achta pro vsypn jedn porce mlet kvy kryt otonm vkem. Na pravm boku pod krytem najdete spaovac jednotku, kterou bude teba jednou za as oplchnout a promazat.
Jednoduch ovldac panel se esti tlatky, velk barevn displej a vypna jsou jedinmi ovldacmi prvky.
Ndobka na mlko pro jeho pnn slou k vrob cappuccina a mln pny. Pro snaz uskladnn je jej vdejn hubice zasouvac. Msto ndobky je mon zasunout do ppojnho msta hubici pro vdej hork vody. Dalm psluenstvm je istc tteek, mazac olej, indiktor tvrdosti vody a odmrka na zrnkovou kvu s klem pro nastaven hrubosti mlet kvy.

Ovldn

Po prvnm zapnut systm naerp vodu a udl proplach, kter provd pi vypnut a zapnut pstroje, pitom ale v jestli jste vyrobili kvu nebo ne. Pokud jste jen napustili horkou vodu do lku, nebo si pouit pstroje rozmysleli, proplach neudl.
Ti tlatka na lev stran displeje slou k rychl volb npoje a ovldn jednotlivch pamt. Dal ti na lev stran k volb specilnch funkc, aroma kvy a vstupu do menu. V nm lze spustit odvpnn, upravit teplotu vody, as do automatickho vypnut pi neinnosti, svtivost displeje, zapojen filtru, nebo obnovit tovrn nastaven.
Pam se zapn dlouhm stiskem tlatka a zapsat lze jednu oblbenou hladinu kadho npoje.
Kvovar Philips Saeco HD 8763
Spaovac jednotka za bonmi dvky. Jej vytaen je jednoduch, ale pro jistotu je pmo na dvkch jet nvod.

Zkuenosti

Vroba kvy a espressa, kter se li hlavn mnostvm vody, stejn jako cappuccina probh na jeden stisk tlatka. Pedtm je vhodn nastavit si mnostv npoje do pamti. Hladina z tovrny je nastavena vysoko, ped nastavenm pouijte vt hrnek.
K dispozici je jen jedna pam pro kad npoj, u cappucina lze nastavit hladinu mlka i kvy. Je ale mon v prbhu napoutn kvy (nebo i mlka) stisknout tlatko a napoutn zastavit na poadovan hladin.
Nastaven sly kvy lze zmnit ped kadou ppravou npoje, do pamti se neukld. Dvkuje zhruba 5 a 9 g kvy, v zvislosti na potu vysvcench kvovch zrn na displeji. K dispozici je tedy 5 monch nastaven.
Nastavenm mnostv mlka je mon msto cappuccina vyrobit latte macchiato, kter se prakticky li jen v pomru mlka a espresa. Stejn tak je mon vyut jen horkou vodu pro ppravu teplch npoj.

Na displeji se pstroj sna napovdat piktogramy a krtkmi mezinrodnmi slovky, co se vtinou da dobe, nkdy je teba zapojit trochu fantazie nebo se podvat do nvodu. Zobrazuj se tak vechny chybov stavy, przdn i pln zsobnky a prbh jednotlivch operac, kdy tak napovd jak je teba pout psluenstv.
Kvovar Philips Saeco HD 8763
Ppava kvy Latte Macchiatto probh zcela automaticky. Pstroj nejprve napn mlko do sklenice a pot nadvkuje kvu.

Pi kadm vypnut a zapnut pstroje probh automaticky itn vstupu kvy, take nehroz ovlivnn chuti nebo zneistn npoje kazcmi se zbytky. Podle nvodu je teba jednou za tden oplchnout spaovac jednotku. Vyjmout jde jednodue.

Hodnocen

Pstroj s velmi dobrm pomrem kvalita - cena. Kva je vdy sprvn pipraven s krsnou okovou pnou.
Keramick mlnek nen nadmrn hlun a lze jej nastavit v irokm rozmez.
Velmi dobe pracuje ndobka s pniem mlka a to vetn jeho oisty.
I kdy by to byl u tto cenov hladiny nadstandard, je koda, e nen monost nastaven vce pamt pro kad npoj. Vm, e i displej by bylo mono lpe vyut a zobrazovat nzornj piktogramy, ppadn esk popisky pro navigaci. To bych ale opt chtl funkce mnohem drach pstroj.
Velmi dobr je pkon v reimu StabdBy - 0,2W.

Technick parametry

Kvovar espresso Philips Saeco HD8763
Druh pstroje:automat s keramickm mlnkem, automatickm pniem mlka a displejem
Tlak spaovn:15 bar
Pkon maximln; StandBy:1850 W; 0,2 W
Druhy npoj; pam:espresso, kva, cappuccino; ano, jedna pro kad npoj
Zsobnky voda; kva:1,7 l; 250 g zrnkov kvy
Rozmry (vh), hmotnost:220 x 330 x 440 mm
Doporuen cena:14 990 K

Plusy

  • dobr pomr funkce - cena
  • dobe fungujc pnn mlka
  • nzk spoteba v reimu StandBy

Mnusy

  • jen jedna pam pro kad npoj
  • nkolik h pochopitelnch piktogram


Magazn Inspirace Euronics - 6 / 2013
Ve zkrcen verzi vylo v asopise Inspirace EURONICS .6 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Philips, Milo ChadtGraf ceny produktu Philips Saeco HD 8763/09 Minuto poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Philips Saeco HD 8763/09 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.