Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Kart na vlasy Braun s ionizac

Ionty v karti


Kdy jsem poprv uvidl v nabdce firmy Braun kart na vlasy s ionizac, rozhodl jsem se, e podm o zapjen k testu, abych se sm pesvdil o jeho funkci.
Je to prvn vrobek svho druhu (pokud vm) a proto jsem jej chtl poznat.

Na prvn pohled obyejn kart s vypnaem na svm tle piel zabalen v sten prhlednm obalu, ze kterho si na prvn pohled udlte pedstavu o tom co kupujete. Spolu s nm je pibalen nvod k pouit a zrun list, oboj s eskou st provedenou srozumiteln, vstin a bez chyb v etin. Pibaleny jsou i dv baterie typu AAA (mikro tukov), kter napjej genertor ionizan sti.

Vrobce upozoruje na velmi hladk hroty karte, kter maj chrnit vlas proti jeho naruen pi esn. Ani pod lupou jsem nenael na hrotech jakoukoli hranku nebo rhu a jejich povrch je jednolit a hladk, co u nkterch vlasovch kart nen zdaleka samozejm.
Cel poltek s hroty lze z karte vyjmout po stisknut tlatka na jeho horn hran.
Braun Kart s ionizac
Kart s odkrytou ionizan tryskou
Tak jej mete snadno vyistit i pod vodou, kter by mohla ublit elektronice v trobch dradla.

Dobe vymylen systm zapnn ionizace souasn otevr krytku ionizan trysky, kter zabrauje pokozen napklad o dal pedmty v kabelce. Zrove zapn zelen indikan LED svtlo, kter signalizuje vrobu iont.
Protoe ionty se vyrbj pomoc vysokho napt (nebojte, naprosto bezpen s minimlnm proudem) zajmal mne odbr proudu, kter genertor ke svoj innosti potebuje. Namil jsem 47 mA, piem LED kontrolka si vezme piblin 10 - 15 mA. U alkalickch bateri se mlokdy udv jejich kapacita, take musm pout odhad z mla daj, kter jsem nael, tedy asi 1000 mAh. Z toho usuzuji, e by heben mohl pracovat s ionizac asi 21 hodin a 15 minut. Pokud se budete esat 10 minut denn, vydr tedy baterie asi 127 dn.

Praxe

Jednou z funkc popisovanch v nvodu je automatick vypnut po 5 minutch provozu. Pi testu jsem namil 4:49 minut, co zhruba odpovd.
Braun Kart s ionizac
Kart s odkrytm prostorem pro baterie
O testovn na dlouhch vlasech jsem podal kamardky. Po umyt a vysuen se vlasy pi esn bnm kartem dostvaj asto pes obrys esu, co psob jako by z esu trely. m del vlasy jsou, tm je tento jev viditelnj. Po nslednm proesn kartem, vlasy vypadaj upravenji a podle mho pozorovn jsou jakoby hlad. Jestli je ionty ovlivnna i struktura povrchu vlasu, tak jak tvrd vrobce, si nedovolm ani odhadnout, ale vysvtlen, podle kterho ionty pitahuj molekuly vzdun vody a obnovuj tak rychle sprvnou vlhkost vlasu mi pipad logick, proto mu vm.

Po zapnut ioniztoru je slyet jakoby jemn praskn a pokud si piichnete nedaleko od zadn sti karte, mete ctit vni oznu.
Ob kamardky kart pochvlily a myslm, e u vm co si budou pt.


Magazn Inspirace Euronics - 6 / 2010
Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.