Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Epiltor Panasonic ES-WD42

Zvldne ki suchou, mokrou i tvrdou

Recenze epiltoru Panasonic ES-WD42

Testovn epiltoru je jedna z mla vc, pi kter potebuji pomoc. Tentokrt jsem se ale rozhodl vyzkouet epiltor i na vlastn ki. Ne, e bych se uchlil pmo k epilaci, ale epiltor Panasonic ES-WD42 je vybaven pemzou na ztvrdlou ki, co se me hodit i chlapovi. Praktickou epilaci jsem opt svil kamardkm. Pstroj m zvldat prci pod vodou, take vyzkoum i vodotsnost.

Bohat vybaven

Strojek je vybaven hlavami pro oeten tvrd ke a epilan hlavou s dvma adami epilanch kotou. Tu mete jet pizpsobit svm pocitm jednm ze t nstavc, kter upravuj pstup epilanch pinzet k pokoce. Zcela oteven pstup k pokoce je uren pro rychlou epilaci, nstavec s jemnou mkou pro jemnou epilaci a pro zatenky je zde nstavec, kter zuuje zbr jen na ti prostedn pinzetov kotoue. Vmnu nstavc provedete zataenm za nstavec smrem od epilan hlavy a nasazen opanm postupem. Jde to lehce. Kad hlava m vlastn ochrannou krytku, kter ji chrn ped pokozenm. K uvolnn cel hlavy slou tlatko, kter najdete na boku pstroje. Do vybaven pstroje pat jet nabjeka, istc kartek a cestovn pltn pouzdro.
Epiltor Panasonic ES-WD42
Epiltor Panasonic ES-WD42 se irokm nstavcem
Pibaleny jsou pochopiteln i doklady. Celoevropsk zrun podmnky, strun obrzkov nvod na jedn kartice a mnohojazyn nvod s devtistrnkovou eskou i slovenskou st. Prvn strana s nkresem je rozloiteln, take mte nkres po ruce na ktermkoli mst nvodu. Ten je psn velmi dobrou etinou a vysvtluje do detailu pouit pstroje, proto doporuuji abyste si jej dkladn peetli.

Zkuenosti z praxe

Ped pouitm je vhodn nabt akumultor pomoc piloen nabjeky, jej konektor je mon pipojit jen v jedn poloze, proto pokud se zd, e nejde nasadit, nepouvejte nsil, ale zkontrolujte zda jej nasazujete sprvn. Nabjen zcela vybitho akumultoru trvalo necelou hodinu. Podle nvodu jej pot mete pouvat 30 minut, nebo 40 minut s nasazenm nstavcem pro zatenky. Zkusil jsem provoz bez zaten, pi kterm se akumultor vybil pesn za 1 hodinu a 35 minut. Proto pedpokldm, e pi zaten bnou epilac se doba provozu nezkrt na mn ne udvanou plhodinu.

V nvodu se dotete o monosti pouit ve van a spre spolu s mdlem nanenm na epilan i pemzovou hlaviku.
Vodotsnost jsem pro jistotu vyzkouel a nakonec testovn, ale pstroj vydrel pracovat testovanch 10 minut pod teplou vodou v naputnm umyvadle naprosto bez problm. Pot jsem z epilanho nstavce vytepal vodu, tlo osuil a nechal bez nstavce vyschnout. Pstroj pracuje dle a proto mohu jeho vodotsnost potvrdit.

Ped epilac je vhodn dlouh chloupky zkrtit, co umon jejich innj vytrhvn a zabrn zamotn dlouhch chloupk do hlaviky.

Pi praktick epilaci hlsily dmy rozdly mezi epilac nasucho nebo po naht teplou vodou ve van s epilac nad i pod hladinou, kter sniuje nepjemn pocity. Stejn tak funguje i nstavec pro zen, kter sice sn bolestivost vytrhvn, ale prodlou dobu depilace. Take dmy stly ped volbou zda epilovat rychleji nebo pjemnji a nepekvapuje mne, e kad zvolila jinou cestu.
Pouit pemzy je rovn jednoduch a pekvapiv inn. Ob dmy tak shodn potvrdily, e strojek pracuje rychle a bere i velmi krtk chloupky. Dv ady epilanch kotou zejm dlaj sv. Jedinou vhradou byla pekvapiv men spnost depilace pi pouit pod pnou.
Epiltor Panasonic ES-WD42
Pi vmn pemzov tyinky dejte pozor na jej sprvn nasazen.

drba

itn epilan hlaviky se provd bez nasazench nstavc pomoc tekutho mdla pod tekouc vlanou vodou. Tak se hlavika jednodue zbav zachycench krtkch chloupk. Podobn lze mdlem oistit i pemzov nstavec.
Pemza je teba v nstavci zhruba jednou za rok vymnit, co jde velmi jednodue po uvolnn pedn sti hlaviky pomoc obou tlatek na jejich bocch a vytlaen pemzov tyinky smrem dovnit hlaviky. Pozor je teba dt pi nasazovn nov, nasadit lze jen v jednom smru, piem se mete orientovat podle ozubench koleek na hlavice a pemze, kter zajiuj jej pohon.

Hodnocen

Epiltor Panasonic ES-WD42 je pstroj, kter zaujal provedenm se dvma adami epilanch kotou, vodotsnost a npadem s pemzou. Kladn hodnocen dostal i pi praktickch testech, take jej lze jen doporuit. Jako jedinou jeho chybu vidm absenci holic hlaviky, co e model ES-WD52, kter ale pro zmnu nem hlaviku s pemzou.


Magazn Inspirace Euronics - 3 / 2010
Ve zkrcen verzi vylo v magaznu Inspirace EURONICS .3 / 2010
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Panasoniclnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.