Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Ecovacs Winbot W710
Ecovacs Winbot W710 pi prci na okn

Robot myje okna!

Recenze Ecovacs Winbot W710

Docela jsem se zasml, kdy jsem se o takovm pstroji dovdl a tak jsem byl opravdu zvdav co me dokzat robotick stroj Ecovacs Winbot W710 udlat s mmi okny a pedevm jak to udl.
S njakou kvalitou myt jsem moc nepotal...

Prvn pohled

Jet ne jsem rozbalil krabici s pstrojem, byl jsem pekvapen pomrn vysokou vhou pstroje, kter se m pohybovat po kolm ploe okna. Po vybalen jsem se ubezpeil, e vtinu vhy balku m na svdom opravdu pstroj, ke ktermu je pibaleno velk mnostv r. Pvodn kabel k napjei, kabel s napjeem, prodluovac kabel mezi napje a robot a konen prun bezpenostn ra s oky na koncch. K pstroji byly pibaleny jet 3 sady mikrovlknovch utrek, psavka a dlkov ovldn.
Samotn robot je zajmavj zespod, kde najdeme posouvac psy, uprosted dvojit ovl psavky, kter dr jeho vhu na skle a msta pro pichycen pedn a zadn mikrovlknov utrky. K tomu vemu docela obshl nvod, kter popisuje dost detailn pstroj i jeho funkce, bohuel se ale asto informace i nkolikrt na rznch mstech opakuj.

Pprava

Ped pouitm je teba nabt akumultory, kter slou jako pojistka, kdyby se peruila dodvka energie do robotu. To netrv dlouho, rozhodn mn ne dv hodiny, kter zejm plat pro pln vybit akumultor.
Pak je teba pichytit bezpenostn ru k pstroji (jeho pvodnmu kabelu) a psavce pist na okn. Podle nvodu je nutn ji pout, pokud Winbot pracuje nad rovn ternu, co je vlastn vdy. Sp se tm mysl prce na oknech v patrech, tam kde by mohlo dojt k nehod, pokud by se pstroj z okna uvolnil.
Ecovacs Winbot W710
Ecovacs Winbot W710 - psluenstv

Ovldn

Pstroj m na tle tyi ovldac prvky. Hlavn vypna zespodu, pod madlem pepna reim na kterm zapnme nabjen a provoz, na opan stran madla pku pro zruen podtlaku pi sundvn Winbotu z okna a tlatko Start/Stop pro sputn pohybu.
Vce funkc najdeme na dlkovm ovldn, kde je mon pstroj dit smrovmi tlatky, take se pi myt nemusme spolhat na automat, ale meme dit trasu Winbotu run, co se hod napklad pro domyt vce zneitnch mst. Dleitm tlatkem dlkovho ovldn je tlatko pro jeho sprovn s Winbotem, kter vyuijete pi prvnm sputn nebo po vmn bateri. Tlatko reset slou pro pokus o een nkterch chyb.

Jak pracuje

Systm itn je vlastn jednoduch. Pedn utrka navlh sklo, za n je strac lita, kter neistoty a vodu sete jet ped pohybovmi psy a vzadu utrka jednak doleuje, ale hlavn su sklo pi couvn a oten. Podtlak pitom dr pstroj na okn. Roboticky zen pohyb s trasou nahoru, pot po vrstevnicch a dol a nakonec kolem celho rmu okna nic nevynech, ale jen v ppad, e je such zadn utrka a pedn nen pli mokr. Po mokrm okn robot kloue a neme tak pesn dit svoji trasu.
Ecovacs Winbot W710
Ecovacs Winbot W710 - dleit vci jsou zespodu - uprosted psavka, po krajch psy zajiujc pohyb po skle, vpedu a vzadu drky na utrky

Zkuenosti

Naprosto bez problmu je pist Winbotu na okno. Podtlak je tak siln, e jsem si netroufl zabrat vce, abych si neutrhl okenn tabuli a neudlal tak myt okna zbytenm.
Tak rozhodn neplat, e je teba okna umvat mnostvm vody. Podle nvodu jsem navlhil pedn mikrovlknovou utrku a zadn nechal suchou. Byla ale vlhk moc, co zpsobilo, e Winbot po okn klouzal a nemohl se dn pohybovat. Utrku je teba mt jen mrn vlhkou. I tak pstroj myje dobe.
Okna, kter jsem myl, nebyla myta asi rok. Myt se m v takovm ppad opakovat 2x a 3x a pochopiteln pokad vymt utrku. I kdy jsem to neekal, pokud je pedn utrka jen navlhen a zadn such, pstroj se pohybuje sprvn a i u tak pinavho okna trojnsobn myt sta. Neekal jsem, e Winbot umyje okna a k rmu, co mu ale nedl pote, jen v rozch nen umyt pln dokonal, co je ale pochopiteln.

Vrobci bych doporuil dodvat vce zadnch utrek, protoe se pi prci namo a pak je sklo vlhk, co zpsobuje prokluzovn pohybovch ps a nepesnou trasu Winbotu. Po vyprn jsou utrky vlhk, co vpedu nevad, ale vzadu je to problm. Pokud jsou vechny utrky mokr, nezbude ne pokat s mytm oken a uschnou...

Hodnocen

Pichycen pstroje podtlakem na okn je i pes jeho vy hmotnost dokonal, ale i tak je nutn poslechnout nvod a hlavn tam, kde by pi pdu mohl zpsobit kodu nebo zrann, pstroj jistit rou.
Myt oken Winbotem je pekvapiv inn, i kdy pochopiteln nen pln dokonal. Pokud ale na okna pustte Winbot astji, budete mt okna stle perfektn ist.

Technick parametry:

Robotick isti oken Ecovacs Winbot W710
Minimln rozmry okna:60 x 45 cm (xv)
Pkon:20 W
Maximln doba nabjen:2 hod
Napjen:zlon litiov akumultor 11,1 V 0,85 Ah, nabjeka a normln provoz 230V
Vbava:nabjeka, prodluovac kabel, pojistn lano, psavka, 3 sady utrek, dlkov ovldn
Doporuen cena:7 990 K

Plusy

  • myt oken bez nmahy
  • bezpen pichycen na skle
  • neekan kvalitn myt

Mnusy

  • hlunj provoz
  • brzy dojdou such zadn utrky

Magazn Inspirace Euronics - 1 / 2014
Ve zkrcen verzi vylo v asopise
Inspirace EURONICS .1 / 2014

Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Ecovacs, Milo ChadtGraf ceny produktu Robotick isti, robot na myt oken Ecovacs Winbot W710 poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Ecovacs Winbot W710 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.