Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


žehlička Bosch

Pomocníci pro neoblíbenou práci

Žehlíte rádi? Já ne. Dokonce bych řekl, že je to pro mne tak neoblíbená činnost, že se jí vyhýbám jak jen mohu. Nicméně i přesto, že se snažím nakupovat prádlo, které se žehlit nemusí, se této činnosti nevyhnu. Pak přivítám, když se mi do rukou dostane přístroj, který mi žehlení nějakým způsobem zjednoduší a zpříjemní. Určitě velkým zjednodušením žehlení je napařování, které již před časem během několika let tuto oblast ovládlo. Novými trendy jsou elektronické řízení a velké množství páry.

Začněme ale od začátku. Žehlení žehličkami vzniklo poměrně pozdě, zhruba v 15. století. Předtím se prádlo válečkovalo a lisovalo. Tvar žehlicí desky se špicí vpředu a rovnou zadní hranou najdeme již u prvních dochovaných žehliček, které se nahřívaly na plotně či ohništi a žehlilo se s nimi dokud nevychladly. Později se používaly žehličky s dutinou, do které hospodyňka vložila žhavé uhlíky, a tak žehlička měla vlastní zdroj tepla. Teprve se zavedením elektrického proudu byl objeven princip žehličky vyhřívané pomocí odporového topného tělesa, který je využíván dodnes. Jeho hlavní výhodou je možnost regulace teploty, o kterou se stará nastavitelný termostat. Ten je dosud ve většině přístrojů bimetalový a udržuje teplotu s přesností okolo 20°C, což je dostačující. V některých nejmodernějších přístrojích se prosazuje elektronické řízení teploty, které funguje s přesností až 1°C a umožňuje i další funkce.

Suché žehlení

Mám na mysli žehlení bez páry, které umožňuje každá žehlička, pokud páru vypneme, nebo do ní nenalijeme vodu. Napařovací žehličku takové použití nepoškodí. Dodnes se vyrábí několik málo modelů žehliček, určených jen pro suché žehlení. Snad jedinou jejich výhodou je to, že jsou o trochu lehčí, levnější a skladnější. Žehlení bez páry je ale obtížné, proto se při použití těchto přístrojů většinou žehlí přes kus navlhčené látky. To však má výhodu. Při žehlení choulostivých látek tak nedochází k jejich vyleštění hladkou plochou žehličky a proto tento princip využijeme i při parním žehlení. Žehličky bez napařování tedy z pochopitelných důvodů postupně mizí.

Napařování je pohodlné

Vyrábění páry přímo v žehličce je možné díky odlišné konstrukci žehlicí desky, která v sobě skrývá labyrint, vedoucí páru k otvorům různě rozmístěným po celé ploše žehlicí desky. Pára vzniká v parní komoře, vytvořené přímo v tělese žehlicí desky. Do ní je přes nastavitelný ventil přikapávána voda a tak vzniká větší či menší množství páry, podle toho jak je ventil nastaven. Kromě toho ústí do parní komory také pumpička, kterou je přiváděno větší množství páry pro parní ráz. Ten účinně pomáhá, pokud při žehlení narazíme na nějaké více pomačkané místo. Větší množství páry vlákna rychle uvolní a přinutí je držet požadovaný tvar.

řez žehličkou Electrolux
řez žehličkou Electrolux


Z toho vyplývá, že čím více páry přivádíme, tím lépe a rychleji se většina látek poddá. To je hlavní důvod, pro který se při profesionálním žehlení používají takzvané parní generátory, o kterých ještě bude řeč.
Parní ráz využijeme také při svislém napařování, které je v poslední době oblíbenou funkcí žehliček. Při tomto způsobu žehlení je například košile pověšena na ramínku a páru vyráběnou parním rázem na ni vypouštíme z malé vzdálenosti bez dotyku látky, která se působením páry rovná. Tento způsob žehlení vyžaduje podstatně větší množství páry, proto je energeticky náročnější, ale šetrnější k prádlu. Některé tkaniny z hodně mačkavých materiálů tímto způsobem dobře vyžehlit nejdou.

Výroba páry

Výroba páry uvnitř žehlicí plochy není technicky bez problémů. Při její výrobě jde z fyzikálního hlediska o přeměnu skupenství vody, které si žádá poměrně vysoké množství energie. Tu bere z horké žehlicí plochy a tím ji značně ochlazuje. Voda potřebuje k přechodu z kapalného do plynného skupenství 2257 kJ/kg, což je značné množství energie, kterou musí žehlička dodat, jinak by došlo k ochlazení žehlicí desky a snížení účinnosti žehlení. Proto je u parních žehliček důležitý vyšší příkon, který se v praxi pohybuje u žehliček normální velikosti okolo 2000 až 2600 W. U žehliček pro suché žehlení postačoval příkon kolem 1000 W.

Vodní kámen to je prevít

Do převážné většiny moderních žehliček lijeme vodu z vodovodu, takže logicky vzniká otázka jak je to s vodním kamenem. Ten pochopitelně při odpařování vody zůstává v parní komoře, která se musí čistit, nebo je odstraňován ještě před tím, než se do ní voda dostane.
K odvápňování vody pro žehlení jsou využívány odvápňovací kazety nebo tyčinky. Kazety obsahují speciální granule, které dovedou na svůj povrch vázat soli obsažené ve vodě. Kazetu musíme jednou za čas vyměnit, protože již nepojme větší množství solí. Podobně odvápňovací tyčinka je vyrobena ze speciálního materiálu, na kterém se vodní kámen usazuje. Tu postačí očistit delším ponořením do kyseliny citronové nebo octa.
Dalším způsobem je odstranění vodního kamene z odpařovací komory pomocí samočistících mechanizmů. Ty fungují tak, že žehličku zahřejeme na nejvyšší teplotu a poté vytáhneme ventil páry, což umožní vniknutí velkého množství vody do parní komory.
odvápňovací kazeta - žehlička Zanussi
Odvápňovací kazeta - žehlička Zanussi
Tím se rychle zchladí a vodní kámen uvolní ze stěn, které mohou být pokryty nepřilnavou vrstvou. Zbytky kamene se vyplaví ven otvory pro páru. Nejčastěji výrobci používají kombinované systémy odvápňování, při kterých mohou být uplatněny současně i všechny zmíněné principy.

Všudypřítomná elektronika

I do oboru žehlení se prosazuje řízení pomocí elektroniky. Zde je využívána zejména pro hlídání bezpečnosti při žehlení a úspory energie. Pokud žehlička delší dobu stojí v odložené poloze, nebo leží bez pohybu v pracovní či jiné poloze, elektronika ji vypne. Zpravidla jsou reakční časy nastaveny na 30 sekund při nebezpečí a 8 minut při nečinnosti. Některé přístroje využívají elektroniku také k přesnému řízení teploty a jejímu zobrazování na displeji.

Parní generátory

I když možná někomu název připomíná spíše energetické zařízení, jedná se o žehličku s odděleným výrobníkem páry. Ten je v jednotce, kterou necháváme stát na žehlicím prkně a žehličku odkládáme na její teplu odolnou odkládací plochu. Výhodou tohoto řešení je plynulý přísun velkého množství páry, stabilní teplota žehlicí plochy a nižší nutný příkon. Žehlicí deska potřebuje energii jen pro udržování správné teploty, protože výroba páry probíhá ve výrobníku nezávisle, pomocí dalšího topného tělesa. Další výhodou je vyšší objem vody, ze které se pára vyrábí a tedy i delší doba žehlení bez nutného přerušení na doplnění zásobníku. Díky tomu jsou parní generátory využívány především pro časté žehlení velkého množství prádla. Pára je do žehličky vedena hadicí spolu s přívodem energie pro vytápění žehlicí plochy.
Nevýhodou praních generátorů je velikost provedení, absence funkce kropení, kterou ale stejně většinou při napařování nepoužíváme a jejich vyšší cena.
Existují dva systémy výroby páry v parních generátorech. První, který se již téměř neprodává, vyrábí páru přímo v tlakovém zásobníku vody. Poznáte jej podle šroubovacího tlakového uzávěru nádobky na vodu. Sem nalijeme dávku vody, kterou přístroj ohřeje a poté, co začne vznikat pára, můžeme začít žehlit. Zde je nutné před doplněním vody nechat přístroj řádně zchladnout, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění páry ze zásobníku a opaření obsluhy.
U častější konstrukce parních generátorů je možné doplňovat vodu za provozu do zpravidla oddělitelné průsvitné nádoby. Pára se zde vyrábí až v oddělené parní komoře, do které je voda vháněna pod tlakem pomocí čerpadla.
Parní generátor Tefal
Parní generátor Tefal
Méně obvyklým provedením parního generátoru jsou žehlící systémy, které tvoří parní generátor zaintegrovaný do žehlicího prkna.

Parní kříženci

Protože více páry pomáhá rychlejšímu žehlení objevuje se v poslední době snaha spojit výhody parního generátoru s kompaktními rozměry žehliček, vymysleli výrobci žehličky s vestavěným generátorem páry. Poskytují parní ráz srovnatelný s parním generátorem i vyšší množství páry při žehlení než napařovací žehličky. Tyto vlastnosti jsou vykoupeny vyšším příkonem.

Žehlicí plochy

Hliníkové žehlicí plochy již na dnešních žehličkách nenajdeme, nerezové už jen u nejnižších modelů. Moderní přístroje jsou vybaveny různými povrchy žehlicích desek, které soutěží o prvenství v kluznosti a odolnosti proti poškrabání. Všechny tyto povrchy jsou vysoce kluzné i odolné, ať už se jedná o keramické materiály, plasty, či směsi kovů. Stejně tak otvory, které slouží k rozvodu páry a jejímu přivedení k látce mají neuvěřitelné množství variant. Některé desky zdůrazňují rovnoměrné rozložení páry, jiné preferují více páry na špici žehlicí desky, což má být vhodnější pro nepoddajné látky. Na žehlicí desku lze u některých modelů nasadit textilní protektor, což je přídavná deska, která odizoluje teplo žehlicí desky, ale k látce propustí páru. Tak lze žehlit párou i choulostivé tkaniny, které by jinak vysoká teplota žehlicí plochy poškodila a nízká by neumožnila páru vytvořit.

Funkce

  • Svislé žehlení (svislé nebo vertikální napařování, vertical systém) umožňuje napařovat látky pověšené například na ramínku pomocí parních rázů. Většina parních žehliček je touto funkci vybavena. Výhoda - žehlení bez dotyku žehlící plochy je výhodné pro choulostivější látky. Nevýhoda – nutný vysoký příkon pro rychlé vyrovnání teploty žehlicí plochy. Přesto je nutné čekat mezi parními rázy nějakou dobu na nahřátí. Parní generátory tuto nevýhodu nemají.

  • Drip stop (Anti Drip) systém proti odkapávání vody při nízkých teplotách žehlení. Automaticky uzavírá přívod vody do žehlicí desky, pokud není dosažena teplota vhodná pro výrobu páry.

  • Odvápňovací funkce (Double Active Calc, Aqua Clear, Self Clean, Anti Calc) se starají o odvápňování vody nebo odstraňování vodního kamene. Jsou více popsány v samostatném odstavci článku.

  • Automatické vypínání (Auto off, Secure) zabezpečí automatické vypnutí při nepřirozené poloze žehličky nebo dlouhém odložení.


Typické parametry různých provedení žehliček

 napařovací žehlička žehlička s generátorem parní generátor
pára (g/min) 0 - 40 0 - 70 0 - 120
parní ráz (g/min) 100 200 200
příkon (W) 2000 3000 2200
objem zásobníku vody (ml) 300 400 1600
Magazín Inspirace Euronics - 2 / 2011
Pro časopis Inspirace EURONICS č.2 / 2011
Miloš Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Bosch, Electrolux, Tefal, ZanussiČlánky s podobnou tématikou:Přepne na další téma
Předchozí seznam článkůSeřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Předchozí seznam článkůSeřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.