Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Multi-flow

Nen teba pemlet kam potraviny umstit.

Systm Multi-flow v chladnikch No Frost rozdluje chlazen vzduch rovnomrn po celm vnitnm prostoru chladniky a zajiuje vynikajc podmnky v celm skladovacm prostoru. Graf chlazen Multi-flowDky konstantn teplot v chladnice nebudete muset pemlet, kam kter potraviny umstit. V kombinaci se sytmem inteligentnch senzor 6.smysl (systm elektronickho zen) doke vdy nasmrovat chladc vkon pesn na sprvn msto, a zajistit tak optimln spotebu energie."

Rychl zchlazen

Graf mnoen bakteri No-Frost Dky rychlejmu zchlazen se zabrn rstu a tvorb bakteri. Rst bakteri sniuje kvalitu potravin. Dky No Frost a jeho rychlmu chlazen se zvyuje kvalita potravin.

Z katalogu Whirlpool


Systm klapek MultiFlow

Systm MultiFlow "Uniktn systm umoujc rychl zchlazen uloench potravin. Vhodn pedevm pro npoje. Nastavenm klapek lze usmrnit proudn chladnho vzduchu uvnit chladniky. innost chlazen je tak o 30% vy oproti bnmu systmu a asov spornj."

Z katalogu Candy


Koment
Systm proudn vzduchu Multi-flow mete najt pedevm ve spojitosti se systmem mrazen No Frost, kde zajiuje rovnomrn rozloen teplot v mraznice i chladnice. Jeho proveden me vypadat u rznch vrobc mrn odlin.

Tak v katalogu Whirlpool se uvd v zk souvislosti pojmy No Frost a Multi-flow. Protoe je nepochybn, e systm nucenho obhu vzduchu zajiuje rychlej dosaen sprvnch teplot i v chladnice (viz graf z katalogu Whirlpool), mus nsledkem toho bt i prodlouen doby trvanlivosti potravin.
Je zde poukzno tak na zvislost rychlejho dosaen sprvnch teplot na omezen rst bakteri.


Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

obrzky: Candy, Whirlpool


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.