Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Litinov plotnka

Princip innosti

Litinov plotnka vyuv jako zdroj tepla odporovou topnou spirlu. Teplo v n vznik prchodem elektrickho proudu (vpoet mnostv tepla udv Joulv-Lencv zkon Q = R.I2.t [J]). Spirla je uzavena v keramickm drku, kter dr jej tvar a funguje jako izolant.
Nkres litinov plotnky
Nkres litinov plotnky


M vak pomrn patn prostup tepla, proto se ve smru k litinov plotnce nad spirlou vyuv tenk, avak elektricky vborn izolujc a dobe tepeln odoln, sldy. Pes tu teplo prostupuje do litinov plotnky, kterou ohv. Vzhledem k vysok tepeln setrvanosti i hmotnosti se litina dlouho nahv, ale tak dlouho heje i po vypnut.
Energetick ztrty jsou dky tto konstrukci velik a proto se od litinovch plotnek ustupuje. Dal necnost je koroze povrchu. Ta je podstatnou pekkou prostupu tepla mezi plotnkou a ndobou, protoe vytv nerovnosti zpsobujc podstatn zmenen dotykov ploch, pes kterou se teplo pen.

Vhody:

  • nzk poizovac nklady
  • robusn mechanicky odoln konstrukce

Nevhody:

  • velmi vysok spoteba energie
  • nemonost rychl regulace ohevu
  • nchylnost ke korozi zvyuje spotebu energie
  • vysok teplota varnho msta
  • velmi vysok zbytkov teplo (tko vyuiteln)Magazn Inspirace Euronics - 1 / 2009
Ve zkrcen verzi pro magazn
Inspirace EURONICS .1 / 2009

Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

obrzek: Milo Chadt


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.