Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Chladniky Whirlpool

Klimatick tda

Tento daj nen jen jednou z poloek dleitch pro vpoet energetick tdy, ale pedevm dajem o rozsahu vnjch teplot, pro kter je chladc zazen uren. Pi zachovn tchto teplot vrobce ru za sprvnou funkci pstroje.
Klimatick tda stanovuje omezen spodn i horn teplotou. Jestlie jsou v technick specifikaci pstroje uvedeny tdy dv a vce, znamen to, e je uren pro cel rozsah uvedench klimatickch td. Napklad pokud je uveden rozsah klimatickch td SN-N-ST me pstroj pracovat pi teplotch 10 - 38C.

Pekroen horn teploty me zpsobit snen innosti chlazen jednak dky omezenmu ochlazovn srnku (chladie), ale tak zpsob vy prostup tepla do chladcho prostoru. m vy je rozdl teplot vn a uvnit chladniky, tm je nutn lep tepeln izolace plt chladniky. Proto mohou mt chladniky s vy monou okoln teplotou tak silnj vrstvu izolace.
Mohlo by se zdt, e nen teba omezovat minimln vnj teplotu. Pi pli nzk vnj teplot se vak me stt ze zhoustne olej, kter je npln motorkompresoru a zt se tak jeho start a zv tlaky v chladcm okruhu, co me vst k poruchm.

Dal problm me nastat pi pli nzk vnj teplot u dvoudveovch chladniek, ppadn jednokompresorovch jednookruhovch kombinac, kter jsou zeny termostatem chladniky. Vkon chladcho a mrazcho vparnku je nastaven tak, aby doba potebn ke zchlazen obou prostor na potebnou teplotu byla zhruba stejn. Tak se pokryj ztrty, kter zpsobuje prostup tepla izolac pi teplotch, danch klimatickou tdou. Pokud ale vystavte pstroj pli nzk vnj teplot, dojde k tomu, e teplotn rozdl mezi vnitn a vnj teplotou chladniky bude zanedbateln, zatmco u mrazniky stle podstatn. Teplota v chladnice tedy nebude rst, proto termostat neuvede do innosti chladc okruh. Naproti tomu teplota v mraznice se bude dle blit teplot okol a potraviny se rozmraz.


TdaNzev tdyRozsah okolnch teplot
SNSubnormln10 - 32 C
NNormln16 - 32 C
STSubtropick18 - 38 C
TTropick18 - 43 CMilo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Whirlpool


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.