Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Kapacita bubnu praky

Praka Fagor
Modern praky asto nabzej nejen velk objem bubnu, ale tak vy umstn dvek bubnu a jejich velk prmr.
Jednm z nejvce sledovanch daj pi nkupu praky je kapacita bubnu. Udv maximln npl prdla, kterou mete vloit do bubnu praky.
Hodnota je mena v kilogramech suchho prdla. Aby nedolo k omylu - tato hodnota plat vdy jen u program urench pro bavlnn prdlo. V ppad syntetiky, vlny a ostatnch choulostivjch tkanin je teba npl pimen snit. Kolik kilogram obleen z tchto tkanin lze prt, najdete v nvod k obsluze praky.

Kapacita bubnu praky je pochopiteln zvisl na velikosti bubnu a jeho rozmrech. V minulosti byla za standard u praek s pdorysem 60 x 60 cm povaovna kapacita pt kilogram.
Dnen trend smuje k vym kapacitm, pi zachovn vnjch rozmer praek. Proto je ji bn kapacita est i sedm kilogram prdla. Buben tedy mus bt vt, eho je dosaeno zmenenm rozmr ostatnch vnitnch soust praky (napklad motoru). Souasn s tm se buben posouv mrn v.
To m za nsledek tak vy umstn dviek bubnu, snadnj vkldn prdla a tm zven uivatelskho komfortu. Ze stejnho dvodu se vrobci sna, aby dvka bubnu mla co nejvt prmr a otevrala se v co nejvtm hlu.

Pokud se rozhodnete pro praku s vy kapacitou bubnu, je vhodn pi nsledn koupi suiky vybrat pstroj se stejnou kapacitou.


Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Fagor


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.